Διαδικτυακό συνέδριο για την κλιματική αλλαγή και την Αυτοδιοίκηση

∆ιαδικτυακό συνέδριο με θέμα « Κλιματική αλλαγή και Πολιτική Προστασία – Προκλήσεις και Προτάσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» θα συνδιοργανώσουν τη Δευτέρα 22 Μαρτίου η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και η Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Στόχος του συνεδρίου είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, να αναδειχθούν τα ζητήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις που αυτή έχει, που οδηγούν στην ανάγκη αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης των δομών και των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την πρόληψη και προστασία των τοπικών κοινωνιών από φυσικές καταστροφές.

Τις απόψεις τους θα καταθέσουν και θα συζητήσουν αιρετοί από Ελλάδα και Γερμανία του πρώτου και δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των δύο χωρών, εκπρόσωποι κρατικών φορέων καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες και τεχνοκράτες.

Μεταξύ άλλων θα μιλήσουν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Norbert Barthle MdB, κοινοβουλευτικός υφυπουργός, εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Stephan Mayer MdB, κοινοβουλευτικός υφυπουργός Εσωτερικών, ∆όμησης και Εσωτερικών Υποθέσεων κ.ά.