Σε τέσσερα νέα έργα της πρωτοβουλία HORIZON 2020 η Protergia

Σε τέσσερα νέα έργα στον τελευταίο κυκλο της πρωτοβουλίας HORIZON 2020, που αποτέλεσε το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία τα τελευταία επτά χρόνια, συμμετέχει η εταιρεία Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας της MYTILINEOS.

Πρόκειτα για τα:

  • OneNet: για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς υπηρεσιών δικτύου, με δίκαιες, διαφανείς και ανοιχτές συνθήκες για τον τελικό καταναλωτή
  • TwinERGY: για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εργαλειοθήκης για τους καταναλωτές, μέσω ελκυστικών και εύκολων στη χρήση εφαρμογών
  • Beyond: για τη δημιουργία μιας πλατφόρμα διαχείρισης προηγμένης τεχνολογίας (AI) με σκοπό την παροχή καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών στον κτηριακό τομέα
  • Accept: για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εργαλειοθήκης για τις ενεργειακές κοινότητες

Υπενθυμίζεται ότι η Protergia συμμετέχει ήδη σε τρία projects στο πλαίσιο του HORIZON 2020. Πρόκειται για τα UtilitEE, που παρέχει ένα σύνολο οδηγιών αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς, Holisder για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών και INTERRFACE για την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής πανευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής υπηρεσιών δίκτυου.