Πρατήρια καυσίμων με 100% ανανεώσιμη ενέργεια στην Αυστραλία

Το ηλιακό πεδίο του West Wyalong θα προμηθεύει ανανεώσιμη ενέργεια σε 88 πρατήρια βενζίνης της BP στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας βάσει συμφωνίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τη Snowy Hydro, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ή Lightsource BP.

Η Snowy Hydro είναι ιδιοκτήτρια, λειτουργεί και συντηρεί το Snowy Scheme και αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας της αυστραλιανής εθνικής αγοράς ηλεκτρισμού, δεδομένης της μεγάλης ανάπτυξης της εταιρείας της λιανικής Red Energy στη Νέα Νότια Ουαλία τα τελευταία χρόνια.

Η συμφωνία θα επιτρέψει την κατασκευή ενός ηλιακού πεδίου 107MWp στο West Wyalong στη Νέα Νότια Ουαλία, ενώ η Snowy Hydro θα προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από το ηλιακό πεδίο βάσει 15ετούς συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης, η Snowy Hydro θα παρέχει με τη σειρά της ανανεώσιμη ενέργεια στην BP μέσω της Red Energy για 10 χρόνια, για την κάλυψη των αναγκών των πρατηρίων της σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία εξοικονομώντας 18.400 μετρικούς τόνους εκπομπών άνθρακα ετησίως, που ισοδυναμούν σε απόσυρση 6.100 αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης.