Έγκριση της Κομισιόν σε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Δημοσίου στην Energean

Επενδύσεις στη βελτίωση εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη νέων έργων και τη μείωση του κόστους λειτουργίας θα χρηματοδοτήσει η δανειοδότηση της Energean με την εγγύηση του Δημοσίου που εγκρίθηκε την Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στήριξη της εταιρείας με τη μορφή δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο ύψους περίπου 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean και δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος. «Η Energean εκμεταλλεύεται το μοναδικό πεδίο εξόρυξης πετρελαίου στην Ελλάδα βάσει σύμβασης παραχώρησης. Παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από την πώληση αργού πετρελαίου και έχει υποστεί σοβαρές ζημίες λόγω της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου κατόπιν της έξαρσης του κορωνοϊού. Επί του παρόντος η Energean αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά. Κατά συνέπεια, τα μέτρα ενίσχυσης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών ρευστότητας» επισημαίνει στην απόφασή της η Κομισιόν.

Ένας από τους όρους που περιλαμβάνεται στη συμφωνία για τη χορήγηση της εγγύησης του Δημοσίου είναι και η συμμετοχή εκπροσώπου του Δημοσίου στο διοικητικό συμβούλιο της Energean.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕ, η στήριξη θα χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Energean σε επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες και θα έχει μέγιστη διάρκεια οκτώ ετών. Συνεπώς το σύνολο της ενίσχυσης θα έχει δανειακή μορφή και θα επιστραφεί στους δανειστές, τράπεζες και Δημόσιο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η χρηματοδότηση θα επενδυθεί στη βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τις οποίες διαχειρίζεται, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης του Πρίνου, η Energean. Το ίδιο θα ισχύει για όποιες πρόσθετες υποδομές δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του κοιτάσματος Έψιλον, που θεωρείται από την Energean απαραίτητη για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Πρίνου, η εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης του κόστους και η υλοποίηση σειράς έργων, όπως η Μονάδα Διακράτησης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα και η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου, για την οποία η Energean έχει εκφράσει ενδιαφέρον στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, στο διάστημα 2019-2020 η δραστηριότητα του Πρίνου έχει καταγράψει ζημιές της τάξης των 120 εκατ. ευρώ. Παρά τη βελτίωση της τιμής του πετρελαίου, η αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω έλλειψης χρηματοδότησης έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της παραγωγής, με αποτέλεσμα και η τρέχουσα χρονιά να αναμένεται ζημιογόνος κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.