Πώς θα είναι τα «λιμάνια του μέλλοντος»

Τα χαρακτηριστικά των λιμανιών του μέλλοντος παρουσίασε σε συνέδριο της Huawei για τον ψηφιακό μετασχηματισμό η Γεωργία Αϋφαντοπούλου, αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ). Η κυρία Αϋφαντοπούλου αναφέρθηκε στη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με τη Huawei για ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού των λιμανιών, στο πλαίσιο της πρότασης Green Port που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για μια αναλυτική μέθοδο και μια σειρά από εξειδικευμένες λύσεις που αφενός κεφαλαιοποιούν την εμπειρία των λιμανιών φάρων που έχουν ήδη πετύχει προόδους ως προς τα χαρακτηριστικά των «λιμανιών του μέλλοντος» και, αφετέρου, οδηγούν στον μετασχηματισμό τα μικρού και μεσαίου μεγέθους λιμάνια, που είναι έτοιμα να επενδύσουν για τον μετασχηματισμό τους σε «λιμάνια του μέλλοντος».

Τα «λιμάνια του μέλλοντος» είναι:

  • Βιώσιμα: Παραγωγή, διανομή και προμήθεια πράσινης ενέργειας, χρήση καθαρής ενέργειας για τις μεταφορές και άλλους σκοπούς
  • Έξυπνα: Συνδεδεμένα και αυτόματα οχήματα, γερανοί κ.λπ, έξυπνες λειτουργίες, logistics, πολυτροπικές συνδέσεις
  • Πολυτροπικά (multimodular): Πολυτροπικές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, καθολική κινητικότητα για επιβάτες και φορτία
  • Διασυνδεδεμένα: Σύνδεσμοι με πόλεις, αστικό περιβάλλον, αστική κινητικότητα, βιοποικίλότητα, κυκλική οικονομία, αποδοτική χρήση γης και θάλασσας.

Το παράδειγμα του προγράμματος PIXEL σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Η κυρία Αϋφαντοπούλου έκανε αναφορά στο πρόγραμμα PIXEL, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά σε τέσσερα λιμάνια της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, υλοποιώντας λύσεις ΙοΤ (Internet of Things – Διαδίκτυο των Πραγμάτων).

Αρχικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια πλατφόρμα με ενσωμάτωση ΙοΤ που εστιάζει στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το οποίο υπολογίζει και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο ένας Περιβαλλοντικός Δείκτης Λιμένος. Ένα λογισμικό με λειτουργικά εργαλεία υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση και τη βελτίωση των λειτουργιών του λιμανιού, ενώ ένας κόμβος πληροφοριών επεξεργάζεται στοιχεία από διάφορες πηγές για την ανάπτυξη έξυπνων μοντέλων που καθορίζουν τη βέλτιστη απόδοση όσον αφορά στην ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον.