Στις 30/03 οι ανακοινώσεις για την Polygreen

Στην ευρύτερη κυκλική οικονομία, παρέχοντας λύσεις βιωσιμότητας σε εταιρείες αλλά και δημόσιους φορείς, θα δραστηριοποιηθεί η εταιρεία Polygreen, μέλος του ομίλου Ροlyeco της οικογένειας του Γιάννη Πολυχρονόπουλου, ενός από τους μεγαλύτερους στη διαχείριση αποβλήτων και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί καθώς και οι σκοποί της Polygreen, συμφερόντων του Θανάση Πολυχρονόπουλου, θα παρουσιαστούν σε διαδικτακή εκδήλωση την Τρίτη 30 Μαρτίου.

Θανάσης Πολυχρονόπουλος

Οι σκοποί της Polygreen, όπως αναφέρονται στο τροποποιημένο καταστατικό της, είναι, μεταξύ άλλων: η διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων, η έρευνα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών με σκοπό την περιβαλλοντικά φιλική και ασφαλή διαχείριση αποβλήτων και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ίδρυση και η λειτουργία εργαστήριου εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας και ελέγχου περιβάλλοντος, η ανάληψη υπηρεσιών διαχείρισης και συμβουλευτικών για περιβαλλοντικά έργα, η ανάληψη, η εκπόνηση, η κατάρτιση και η εκτέλεση πάσης φύσης μελετών που αφορούν το περιβάλλον, όπως και ερευνών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ,η παραγωγή και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η διενέργεια εθνικών και διεθνών μεταφορών, η προστασία του περιβάλλοντος, θαλάσσιου και χερσαίου, και της παράκτιας ζώνης, τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά από πάσης φύσεως ρύπανση, η έρευνα και η ανάπτυξη ειδικών συστημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας, συστημάτων πυρόσβεσης ηλεκτρονικών οργάνων ναυσιπλοΐας.