Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης ναυτιλιακών καυσίμων από τη Nereus Digital Bunkers

Η Nereus Digital Bunkers, η νέα ελληνική ανεξάρτητη εταιρεία στον χώρο της ναυτιλίας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ομάδας συνεργατών της και τα οφέλη της τεχνολογίας, δημιούργησε την ψηφιακή πλατφόρμα εμπορικής διαχείρισης ναυτιλιακών καυσίμων NEREUS.

Στόχος της Nereus Digital Bunkers, μέσω της πλατφόρμας NEREUS, είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη προϊοντική λύση και ένα σύνολο υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ψηφιακές τάσεις και στην ανάγκη των ναυτιλιακών εταιρειών να αναπτύξουν, να βελτιστοποιήσουν και να απλοποιήσουν τη διαδικασία έρευνας και αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων. Πρόκειται για μια νέα, διαφορετική προσέγγιση στην αγορά της ναυτιλίας, βασισμένη στην καινοτομία και την παροχή δεδομένων (historic and live feed data) που αλλάζει τις μέχρι σήμερα πρακτικές και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, στην εξοικονόμηση κόστους και στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου. Σύμφωνα με τους ήδη υπάρχοντες χρήστες της λύσης NEREUS, ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας έχει μειωθεί κατά 30%, ενώ η εξοικονόμηση κόστους προμήθειας καυσίμων αγγίζει το 7%.

Ο Νικόλαος Γκίκας, ιδρυτής της Nereus Digital Bunkers, σημείωσε σχετικά: «Αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αγορά είχε ένα μεγάλο κενό ως προς την πρόσβαση και σωστή αξιοποίηση της πληροφορίας, και με δεδομένο ότι όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες εστιάζουν και κάνουν βήματα προς την τεχνολογική τους μετεξέλιξη, δημιουργήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον συνεργάτη επιλογής για την παγκόσμια ναυτιλία, βελτιώνοντας και εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εμπορική διαχείριση και αγορά ναυτιλιακών καυσίμων (bunkers). Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα και γι’ αυτό επιδιώκουμε, με σύμμαχο την τεχνολογία και τις τάσεις της αγοράς, να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική και οικονομική λύση και μια εξελιγμένη εμπειρία, γρήγορη, φιλική και απλή που μεγιστοποιεί την αξία για τους πελάτες μας».

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας NEREUS βασίζονται σε τρεις πυλώνες: την έρευνα αγοράς / market research (indication prices, bunker matrix optimization tool, oil forecasting), τη διαπραγμάτευση καυσίμων / inquiry negotiation και το post fixture (automatic documentation – calling instructions, SOF, invoice monitoring, και bunker task reminders).

Μέσα από μια σειρά εργαλείων, όπως αναλύσεις δεδομένων και προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου (data analytics & oil price forecasting) σε πραγματικό χρόνο, αλλά και αλγόριθμους που συνυπολογίζουν όλες τις πληροφορίες της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων, η πλατφόρμα NEREUS παρέχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς του πετρελαίου στο κατάλληλο λιμάνι, στον κατάλληλο χρονισμό και από τον κατάλληλο πάροχο.

Με δυνατότητες 100% εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, η πλατφόρμα αποτελεί ένα χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο που απλοποιεί τη λήψη αποφάσεων κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Τέλος, όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα κάθε λογαριασμού αποθηκεύονται με ασφάλεια σε cloud, παρέχοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση, ενώ το λογισμικό της αναβαθμίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία της.

Η Nereus Digital Bunkers ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 και αποτελεί μία ανεξάρτητη και καινοτόμο νεοφυή (startup) εταιρεία στον χώρο της ναυτιλίας. Προσφέρει λύσεις που περιλαμβάνουν το λογισμικό (SAAS), μέσω μηνιαίας συνδρομής, για τη διαχείριση ναυτιλιακών καυσίμων των ναυτιλιακών εταιρειών (bunkers, business analytics). Στον σχεδιασμό της Nereus Digital Bunkers συμμετέχει μια ομάδα από καταξιωμένα στελέχη με σημαντική εμπειρία στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, και πολύπλευρο υπόβαθρο στους τομείς της ναυτιλίας, των χρηματιστηριακών αγορών, της τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Στόχος τους, να αποτελέσουν έναν νέο, σύγχρονο και ευέλικτο συνεργάτη που αφουγκράζεται τις ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών, συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και αναπτύσσει και απλοποιεί τον τρόπο της διαχείρισης καυσίμων και δημιουργεί νέα δεδομένα στη διαχείριση καυσίμων.