«Δες τα σκεύη σου αλλιώς»

«Δες τα σκεύη σου αλλιώς» προτρέπουν οι μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Αγίου Δημητρίου στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τη σημασία της ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, μαθητές του ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου συγκρότησαν τη μαθητική εικονική επιχείρηση REUZ, που έχει ως αντικείμενο την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από παλιά, χρησιμοποιημένα μαγειρικά σκεύη ή εργαλεία, καθώς και την τελική μεταποίησή τους σε κορνίζες, ρολόγια, γλάστρες και άλλα χρηστικά αντικείμενα.

Το κοινωνικό μήνυμα στην περίπτωση της REUZ είναι διπλό, αφού αφενός τονίζεται η αξία και τα οφέλη της ανακύκλωσης, αφετέρου προβλέπεται η αξιοποίηση των εσόδων για τη στήριξη του σχολικού συσσιτίου για τους μαθητές του σχολείου που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Με τη βοήθεια της συντονίστριας του προγράμματος Ε. Χρυσού, των συναδέλφων της εκπαιδευτικών Γ. Κολλιού, Γ. Σκαβάρα, Μ. Μανωλά και Κ. Σερέτη, αλλά και του εθελοντή επιχειρησιακού συμβούλου Κ. Μαρκουίζου, οι μαθητές κέρδισαν μια πραγματική βιωματική εμπειρία στήνοντας τη δική τους επιχείρηση μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας. Μοίρασαν μεταξύ τους ρόλους και αρμοδιότητες, λειτούργησαν συνεργατικά σε ομάδες και κατανόησαν τις βασικές έννοιες που αφορούν τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Σημαντικό στοιχείο, όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτές, είναι ότι οι μαθητές μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία έμαθαν επίσης την έννοια της αυτο-απασχόλησης καθώς και τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών και επίλυσης προβλημάτων, αναπτύσσοντας παράλληλα κοινωνικές δεξιότητες, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στους υπόλοιπες μαθητές των ελληνικών σχολείων, μέσω της διαδικτυακής εμπορικής μαθητικής έκθεσης του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη REUZ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του σχολίου και στη σελίδα της επιχείρησης στο facebook (https://www.facebook.com/Reuz.eeeek), ενώ για τις ανάγκες του μαθητικού διαγωνισμού του ΣΕΝ, οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου έχουν ετοιμάσει κι ένα promo video, που έχει αναρτηθεί στο YouTube (https://youtu.be/9WHlpvwUdpY).