Απολογισμός Βιωσιμότητας της ΔΕΠΑ με βάση τα κριτήρια ESG

Τον νέο Απολογισμό Βιωσιμότητας με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τις επιδράσεις της εταιρικής δραστηριότητας καθώς και την παρουσίαση των πολιτικών, πρωτοβουλιών και μελλοντικών στόχων της, στο πλαίσιο της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας της παρουσίασε πρόσφατα η ΔΕΠΑ.

Όπως προκύπτει από τον Απολογισμό, η εταιρεία υιοθετεί τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής της λειτουργίας, αλλά και στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της, με στόχο να αυξήσει το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμά της, παραμένοντας προσηλωμένη στην ηθική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.

Οι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται είναι:

  • Κοινωνία: Βασικό μέλημα, η ομαλή λειτουργία της εταιρείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
  • Περιβάλλον: Εστίαση σε δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος με έμφαση στη μείωση των εκπομπών άνθρακα
  • Αγορά: Στόχος η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η παροχή βέλτιστων και καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών.
  • Οι άνθρωποί της: Προτεραιότητες είναι η σωστή καθοδήγηση, η συνεχής εκπαίδευση και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος κατανόησης και σεβασμού απέναντι στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες καθενός.

Με αυτούς τους στόχους η ΔΕΠΑ αποσκοπεί στη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της στην εγχώρια αγορά με παράλληλη αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, αλλά και στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και του ενεργειακού δυναμικού της χώρας για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση αναπτυξιακών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, προτεραιότητα αποτελούν η διατήρηση και η διαρκής βελτίωση ανταγωνιστικού και επαρκώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προμήθειας αερίου καθώς και η δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δομής, η οποία θα ανταποκρίνεται και θα προσαρμόζεται επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας. Αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί και η ανάπτυξη «καθαρών» μορφών ενέργειας, προσιτών σε όλους.

Η ΔΕΠΑ είναι παραπάνω από έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει τον εταιρικό μετασχηματισμό της και υλοποιώντας ένα μεγάλο πρόγραμμα ανάπτυξης, η εταιρεία οδηγεί την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.