Ομολογιακό δάνειο 8,7 εκατ. ευρώ για τη θυγατρική της ΔΕΗ, Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας ΕΝΑ

Δανειακή σύμβαση ύψους 8,7 εκατ. ευρώ με τη μορφή ομολογιακού δανείου για τη χρηματοδότηση ανάπτυξης φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 15 MW στην Πτολεμαΐδα υπέγραψε η εταιρεία Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας ΕΝΑ, θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιχείρηση.

Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας χρηματοδότησης για την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 230MW στην ίδια περιοχή.