ΗΡΩΝ: Συμμετέχει σε έξι έργα της Ε.Ε. για ψηφιακό μετασχηματισμό και ΑΠΕ

Με τη συμμετοχή του σε πέντε χρηματοδοτούμενα έργα από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 και σε ένα από το ΕΣΠΑ 2014-2020, ο ΗΡΩΝ, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ενέργειας, ενισχύει την τεχνογνωσία και την καινοτομία του στην παροχή των σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών του προς τους καταναλωτές ενέργειας.

Στον δρόμο της ενεργειακής μετάβασης με κύρια χαρακτηριστικά την «πράσινη» ενέργεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς, ο ΗΡΩΝ ήδη πρωταγωνιστεί μέσα από πρωτοποριακές λύσεις. Το αποδεικνύει μέσα από τα προγράμματα ΕΝ.Α., EcoDrive και EcoAdvisor, που άνοιξαν τον ανταγωνισμό στη διείσδυση των ΑΠΕ σε οικιακούς καταναλωτές κι επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στις οδικές μεταφορές αλλά και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία και μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου.

Ο ΗΡΩΝ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την ενεργειακή επανάσταση που στοχεύει στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής καθώς και της συμμετοχής των ίδιων των καταναλωτών στην παραγωγή και τη διαχείριση της ενέργειας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Για τον σκοπό αυτό συμμετέχει σε πέντε έργα του προγράμματος Horizon 2020 της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία και συγκεκριμένα στα:

 1. InterConnect: Tο InterConnect αποβλέπει στην ανάπτυξη και επίδειξη προηγμένων λύσεων οι οποίες θα επιτρέψουν την ψηφιοποίηση σπιτιών, κτιρίων και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της αρχιτεκτονικής Internet of Things (IoT). Θα δοκιμαστούν έξυπνες λύσεις διαχείρισης ενέργειας σε επτά πιλοτικές δράσεις στις ακόλουθες χώρες: Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και Γαλλία.
 2. DECIDE: Το DECIDE στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου δημιουργίας και διαχείρισης των ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά και των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Σημαντικός στόχος του έργου είναι να προσελκύσει περισσότερους από 628.000 τελικούς καταναλωτές σε 9 πιλοτικά έργα σε 7 κράτη μέλη της Ε.Ε. για να εξοικονομήσει πάνω από 16 GWh και 11 kton CO2 ετησίως. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν συστήματα ΑΠΕ και παροχής θερμότητας 6 MWp.
 1. iFLEX: Η βασική ιδέα του έργου είναι η δημιουργία ενός agent, του iFLEX Assistant, που ενεργεί μεταξύ του καταναλωτή, του οικιακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας από ΑΠΕ και των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος του έργου είναι ο καταναλωτής να πετύχει συγκεκριμένους ενεργειακούς στόχους μέσω της τοπικής διαχείρισης ενέργειας και της απόκρισης της ζήτησης.
 2. BIGG: Το BIGG στοχεύει στην επίδειξη τεχνολογιών, δεδομένων και τεχνικών ανάλυσης για περισσότερα από 4.000 κτίρια σε 6 πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας. Οι βασικοί πυλώνες του έργου είναι τέσσερις και αφορούν:
 • τη διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
 • την υποστήριξη του ρυθμιστικού πλαισίου,
 • την υποστήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και
 • την υποστήριξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της υπηρεσίας της απόκρισης ζήτησης.
 1. I-NERGY: Το I-NERGY στοχεύει στην ανάπτυξη, την κλιμάκωση και την επίδειξη καινοτόμων εφαρμογών ΑΙ-as-a-Service (AIaaS) Energy Analytics και ψηφιακών υπηρεσιών που θα δοκιμαστούν σε εννέα πιλοτικά έργεα, και θα αφορούν:
 • τη βέλτιστη διαχείριση ενεργειακών πόρων και των ΑΠΕ,
 • τη βελτιωμένη αποδοτικότητα και αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. μέσω ηλεκτροκίνησης,
 • τη βέλτιστη αξιολόγηση κινδύνου για προγραμματισμό επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, αλλά και
 • τη βελτιστοποίηση της συμμετοχής τοπικών και εικονικών ενεργειακών κοινοτήτων.

Επίσης, ο ΗΡΩΝ συμμετέχει και στο ακόλουθο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ:

 1. HEART: Το HEART στοχεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη λύση που θα επιτρέπει στους οικιακούς πελάτες να λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του νοικοκυριού τους, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρονται πολλές επιχειρηματικές και κοινωνικές ευκαιρίες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το κόστος επικοινωνίας και θα προσφέρονται λύσεις εξοικονόμησης σε πραγματικό χρόνο, πιο αποδοτικές και οικονομικές.