Έλληνες και Σουηδοί εφοπλιστές και η ΜΚΟ Transport & Environment ζητούν ειδικό ταμείο για τη ναυτιλία

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και η Ένωση Σουηδών Εφοπλιστών σε συνεργασία με την περιβαλλοντική ΜΚΟ Transport & Environment απευθύνουν έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μiα πρόσφορη για τη διεθνή ναυτιλία προσέγγιση στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (European Union Emissions Trading System – EU ETS).

Σε κοινή επιστολή που εξέδωσαν σήμερα οι δύο εθνικές εφοπλιστικές ενώσεις και η περιβαλλοντική ΜΚΟ υπογραμμίζουν τα ιδιαίτερα, εγγενή χαρακτηριστικά της ναυτιλίας και υποστηρίζουν μiα φιλόδοξη προσέγγιση που θα είναι κατάλληλη για τον κλάδο.

Συγκεκριμένα, οι τρεις φορείς ζητούν τη δημιουργία ειδικού ταμείου κάτω από το ευρωπαϊκό ETS, το οποίο θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα της τιμής του άνθρακα (carbon price), τη μείωση της επιχειρηματικής αβεβαιότητας και τον περιορισμό των οικονομικών και διοικητικών επιβαρύνσεων για τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ναυτιλίας. Ένα τέτοιο ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει επίσης την ανάπτυξη νέων «πράσινων» ναυτιλιακών καυσίμων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη και η παραγωγή αυτών των νέων καυσίμων και τεχνολογιών θα πρέπει να επιτευχθούν από εμπλεκόμενους με τη ναυτιλία φορείς, όπως πάροχοι ενέργειας, ναυπηγεία και κατασκευαστές ναυτικών μηχανών.

Οι συνυπογράφοντες την επιστολή καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να ορίσει τους φορείς που ελέγχουν την εμπορική λειτουργία του πλοίου (commercial operators), δηλαδή τα συμβαλλόμενα μέρη που πληρώνουν για το καύσιμο και καθορίζουν με τις αποφάσεις τους την ενεργειακή απόδοση του πλοίου ως τους υπεύθυνους για την πληρωμή του κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του επερχόμενου ευρωπαϊκού αγορακεντρικού μέτρου.

Τέλος, οι συνυπογράφοντες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μη χορηγήσει δωρεάν δικαιώματα (free allowances), καθώς αυτά, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των διαφόρων ναυτιλιακών τομέων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Μία χρονικά σταδιακή εισαγωγή του μέτρου θα ήταν προτιμότερη.

Σχολιάζοντας την κοινή πρωτοβουλία, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης δήλωσε: «Η ένταξη της ναυτιλίας στο EU ETS, χωρίς την ίδρυση ταμείου και χωρίς να καταστούν υπεύθυνοι οι φορείς που ελέγχουν την εμπορική λειτουργία του πλοίου (commercial operators), θα πλήξει καίρια τον κλάδο. Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα εμπεριέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε στρέβλωση της αγοράς και σε κερδοσκοπία. Οποιοδήποτε ευρωπαϊκό αγορακεντρικό μέτρο θα πρέπει να είναι συμβατό με μελλοντικά μέτρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη βάση της διεθνούς ναυτιλίας. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν και πρέπει να επιτευχθούν με άλλα, λιγότερο επαχθή μέσα».

«Παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία είναι κατ’ εξοχήν cross-trader και δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από ένα συνονθύλευμα περιφερειακών μέτρων, ο κλάδος έχει επεξεργαστεί εντατικά και προωθήσει ρεαλιστικές λύσεις που θα συμβάλουν τόσο στην επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων όσο και στην ενεργειακή μετάβαση της βιομηχανίας στην πλήρη απεξάρτησή της από τον ορυκτό άνθρακα. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με άλλους φορείς και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τις απόψεις μας κατά τη σύνταξη της πρότασής της» κατέληξε ο κ. Βενιάμης.