Συζήτηση για τη χωροθέτηση Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στον Νοτιοανατολικό Τομέα της Αττικής

Η πρόταση της Περιφέρειας Αττικής για χωροθέτηση πάρκου κυκλικής οικονομίας στον Νοτιο και τον Ανατολικό Τομέα -όπως προβλέπεται στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ)- και τα πολλαπλά οφέλη που θα αποκομίσουν οι τοπικές κοινωνίες κυρίως από την ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων, συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη που είχε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης με δημάρχους της περιοχής.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν οι δήμαρχοι Κρωπίας Δ. Κιούσης, Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς, Παιανίας Ισ. Μάδης και Σαρωνικού Π. Φιλίππου. Τους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Γλυφάδας εκπροσώπησαν οι αρμόδιες σύμβουλοι Ε. Πίτα και Α. Καυκά και τον Δήμο Ελληνικού ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Β. Κρητικός.

Στην τοποθέτησή του και αναφερόμενος στον συνολικό σχεδιασμό για την οριστική επίλυση του προβλήματος, ο περιφερειάρχης επεσήμανε ότι η Αττική είναι η μόνη Περιφέρεια της χώρας που θα διαχειρίζεται τα απόβλητά της σε απόλυτο βαθμό με τρόπο βιώσιμο, υπογραμμίζοντας: «Οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε να γίνει η Αττική μία “πράσινη” Περιφέρεια-πρότυπο».

Ειδικότερα στους στόχους διαχείρισης του νέου ΠΕΣΔΑ και τα οφέλη που θα προκύψουν από τη δημιουργία δημοτικών πάρκων διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, αναφέρθηκαν οι τεχνικοί συμβούλοι σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ, Δ. Μπούρκας και ο Β. Μιχαλόπουλος. Ο Δ. Μπούρκας, αναφερόμενος στην επικείμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, του πρώτου της χώρας που θα αναθεωρηθεί στη βάση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης, υπογράμμισε ότι εμπεριέχει αυξημένες απαιτήσεις για διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) και δημιουργία αναγκαίων υποδομών στους τομείς της Περιφέρειας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ανάγκες του ΝΑ Τομέα και στις υποδομές που απαιτούνται όπως είναι τα δημοτικά πάρκα κυκλικής διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με στόχο «να δημιουργηθεί μία νέα λογική τοπικής διαχείρισης των βιοαποβλήτων, με τοπική επεξεργασία και παραγωγή ποιοτικού και εμπορεύσιμου προϊόντος (κομπόστ)».

Ακολούθως, ο Β. Μιχαλόπουλος, αναφέρθηκε στα πάρκα κυκλικής οικονομίας, τα οποία έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν πρότυπες εγκαταστάσεις κυκλικής και συμβιωτικής διαχείρισης αποβλήτων, ανοιχτές σε πολίτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και παραγωγικούς φορείς.

Όπως επεξήγησε, τα οφέλη των περιοχών χωροθέτησης των πάρκων θα είναι σημαντικά, καθώς θα συνδυάζουν:

  • Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη
  • Xαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφάλιση χαμηλότερων δημοτικών τελών
  • Δημιουργία νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας
  • Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών
  • Ενεργοποίηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών
  • Συνδυασμό της περιβαλλοντικής διαχείρισης με την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την αναψυχή.