Ρέθυμνο: Οι στόχοι του δήμου για τη χρήση του πλαστικού και την κυκλική οικονομία

«Η αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και ενεργής συμμετοχής των πολιτών, και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης σχετικά με τη χρήση των πλαστικών, είναι η προϋπόθεση επίτευξης για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία» επεσήμαναν οι εκπρόσωποι του Δήμου Ρεθύμνου, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου PLASTECO.

Ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετείχε στη 2η περιφερειακή συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου PLASTECO, το οποίο αποτελεί έργο του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα βασικά συμπεράσματα δύο ερευνών που εκπονήθηκαν από τους εταίρους του έργου (Ένωση Βαλτικών Ακτών & Ενεργειακός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Ωβέρνης – Ρον- Αλπ) και ενός διαπεριφερειακού εργαστηρίου που διοργανώθηκε και συντονίστηκε από το Σύμπλεγμα Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών της Βαυαρίας. Οι έρευνες αφορούσαν τη συγκριτική ανάλυση των πολιτικών για την προώθηση του διαχωρισμού, της διαλογής και της ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων στις περιοχές των εταίρων του έργου καθώς και τα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων και της διευκόλυνσης των προσπαθειών καθαρισμού. Το θέμα του εργαστηρίου, τα συμπεράσματα του οποίου παρουσιάστηκαν, αφορούσε τις πολιτικές πρακτικές για τη μείωση των μικροπλαστικών στο περιβάλλον.

Το PLASTECO επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών, αλλά και σειράς άλλων δράσεων που στοχεύουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των φυσικών πόρων, στον περιορισμό των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και στην ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων διαχείρισης των πλαστικών. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον Δήμο Ρεθύμνης, την Περιφέρεια Κρήτης, άλλους δημόσιους φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Από την ομάδα έργου του Δήμου Ρεθύμνης για άλλη μία φορά επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και ενεργής συμμετοχής των πολιτών και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ως προϋπόθεση επίτευξης των στόχων του προγράμματος όσο και των προσταγών της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι διαπεριφερειακές συναντήσεις με ομάδες ενδιαφέροντος. Η 3η συνάντηση, σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα προγραμματισμό, θα γίνει τον Ιούνιο.