Ηράκλειο: Μικρομετεωρολογικοί πύργοι για τις εκπομπές CO2 και θερμότητας από το ΙΤΕ

Μικρομετεωρολογικοί πύργοι για την απευθείας μέτρηση των εκπομπών θερμότητας και διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στο Ηράκλειο από το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθιστούν την πόλη σημείο αναφοράς για το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης εκπομπών CO2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια.

Την έρευνα διενεργεί το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον του ΙΤΕ, υπεύθυνο για τη λειτουργία και την επεξεργασία των πολύτιμων δεδομένων που αντλούνται από τους μικρομετεωρολογικούς πύργους. Σύμφωνα με το ΙΤΕ, ο πρώτος λειτουργεί στο κέντρο του Ηρακλείου εδώ και μία πενταετία, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκε και δεύτερος στην οικιστική περιοχή του Μασταμπά, με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για την αντικειμενικότερη εκτίμηση των εκπομπών της πόλης.

«Αναλύοντας καταγραφές από δορυφόρους και drones, το Εργαστήριο έχει δημιουργήσει λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο της πόλης, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τις επιμέρους περιοχές σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τους πύργους, απ’ όπου προέρχονται οι εκπομπές CO2 και θερμότητας που καταγράφουν. Σημειώνεται ότι το Ηράκλειο είναι η μοναδική ελληνική πόλη και μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές που διαθέτει τέτοιον εξοπλισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΙΤΕ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εργαστηρίου και του Δικτύου AERONET (Aerosol Robotic Network) της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος NASA των ΗΠΑ, πρόσφατα εγκατέστησε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό (ηλιοφωτόμετρο) για τη μέτρηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (αερολύματα), η οποία αποτελεί σημαντικό δείκτη για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή εγκατάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο συμμετέχει σε διεθνή ερευνητική ομάδα, η οποία διενήργησε μελέτη σε έντεκα ευρωπαϊκές πόλεις και έδειξε σαφή μείωση των εκπομπών CO2 κατά τη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού – 70%. Η μελέτη αυτή, η οποία είναι υπό δημοσίευση σε υψηλού επιπέδου επιστημονική επιθεώρηση, έχει προχωρήσει επίσης στην ποσοτική εκτίμηση της βαθμιαίας αύξησης των εκπομπών στα επίπεδα των προηγούμενων ετών μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

«Οι μετρήσεις των πύργων και του ηλιοφωτόμετρου παρέχουν δεδομένα που αξιοποιούνται ερευνητικά σε τοπικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χρησιμεύουν στην πληρέστερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πόλεων και κλιματικής αλλαγής (έργο Urbisphere), σε θέματα αστικής ανθεκτικότητας (έργο CURE) και στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την επιχειρησιακή καταγραφή και την παρακολούθηση των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 σε ευρωπαϊκό επίπεδο (έργο CoCO2), η οποία αναμένεται να πλαισιώσει τη δορυφορική αποστολή CO2M που ετοιμάζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA)» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΙΤΕ. Επίσης, οι μετρήσεις αυτές αξιοποιούνται, όπως έγινε γνωστό, από τον Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το ΙΤΕ για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στην πόλη και την ανάληψη δράσεων αστικών αναπλάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με στόχο τη μείωση των εκπομπών.

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον ανήκει στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο για να υποστηρίξει τη συνεχή παρακολούθηση και την απογραφή των εκπομπών στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. «Αποτελεί επίσης αρωγό στις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της θερμικής δυσφορίας και των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης στην υγεία, τη διαχείριση του περιβάλλοντος για τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, για τον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, βιοκλιματικές αναπλάσεις ανοιχτών χώρων, προδιαγραφές για μελλοντικές επεκτάσεις του αστικού ιστού, καθώς και βιοκλιματική τεκμηρίωση μελετών αστικής ανάπλασης» καταλήγει η ανακοίνωση.