Η πράσινη INTERAMERICAN και η Παγκόσμια Ημέρα της Γης

Στιγμιότυπο από την υποστήριξη των οχημάτων του Συλλόγου Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας στο Car Point της INTERAMERICAN: ο Γιώργος Βαλαής, γενικός διευθυντής της INTERAMERICAN Βοήθειας και ο Ηλίας Μάλλιος, επικεφαλής του συνεργείου Car Point, με τον Νίκο Κατσιμπέρη, πρόεδρο του Συλλόγου και εθελοντές δασοπυροσβέστες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης (22 Απριλίου), η INTERAMERICAN ανακοινώνει δύο πρωτοβουλίες της που έρχονται να προστεθούν στις ενέργειές της για την έμπρακτη υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ειδικότερα για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Η εταιρεία, άλλωστε, έχει εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της εδώ και 15 χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τη νέα οικονομία που συνδέεται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και ασφαλιστικά με δύο προϊοντικές γραμμές: τη «GreenLine» για την αστική ευθύνη περιβάλλοντος και την «EnergyLine» για την κάλυψη επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Όσον αφορά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της, η INTERAMERICAN έλαβε το Πράσινο Πιστοποιητικό από την Protergia, τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου του ομίλου εταιρειών MΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, που διατηρεί μερίδα στο μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης της ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης). Το Πιστοποιητικό σημαίνει ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με πάροχο την Protergia παράγεται ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης). Η INTERAMERICAN θα λαμβάνει Βεβαίωση Ανάκλησης Εγγυήσεων Προέλευσης, που θα μηδενίζει το ανθρακικό αποτύπωμά της εταιρείας, καθώς από τη συνεργασία αυτή αντισταθμίζεται η εκλυόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτρική κατανάλωση των κτιρίων της.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός της για την προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών, η ΙNTERAMERICAN προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας, σε συνέχεια δωρεών εξοπλισμού προς τον Σύλλογο αλλά και μηχανολογικής υποστήριξης των οχημάτων του στις εγκαταστάσεις του συνεργείου CarPoint της εταιρείας. Το μνημόνιο συνεργασίας διασφαλίζει την ουσιαστική συνεργασία των δύο οργανισμών σε θέματα οδικής βοήθειας και κάλυψης των αναγκών των οχημάτων του Συλλόγου για την επιχειρησιακή λειτουργικότητά του, κυρίως κατά την περίοδο υψηλής επικινδυνότητας τους μήνες του καλοκαιριού.

Επισημαίνεται ότι η ΙNTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, ως μέλος του UN Environment Program Finance Initiative από το 2006 και των Principles for Sustainable Insurance (Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης) από το 2012, καθώς επίσης του Global Compact από το 2008 και από το 2020 του Global Compact Network Hellas, ως ιδρυτικό μέλος. Η εταιρεία έχει συνταχθεί με διεθνείς διακηρύξεις των θεσμικών επενδυτών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος, έχει συνυπογράψει το «New Deal for Europe» (2019), όπως και τη Διακήρυξη των CEOs μεγάλων επιχειρήσεων για την Πράσινη Οικονομία (2020).

Φωτογραφία:
Στιγμιότυπο από την υποστήριξη των οχημάτων του Συλλόγου Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας στοCarPoint της INTERAMERICAN: ο Γιώργος Βαλαής, Γενικός Διευθυντής της INTERAMERICANΒοήθειας και ο Ηλίας Μάλλιος, επικεφαλής του συνεργείουCarPoint, με τον Νίκο Κατσιμπέρη, Πρόεδρο του Συλλόγου και εθελοντές Δασοπυροσβέστες.