Επικυρώνει τους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 του ΟμίλουTITAN η πρωτοβουλία ScienceBasedTargets (SBTi)

Must read

O Όμιλος TITAΝ είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαναπό την πρωτοβουλία ScienceBasedTargets (SBTi) έπειτα από μια ενδελεχή διαδικασία, ως συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι στόχοι αφορούν στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (άμεσες εκπομπές CO2 από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού και έμμεσες εκπομπές CO2 από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας) των δραστηριοτήτων του Τιτάνα και είναι σύμφωνοι με τις μειώσεις εκπομπών που απαιτούνται για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C.

Η πρωτοβουλία SBTi αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του οργανισμού CarbonDisclosure Project (CDP), του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων (World ResourcesInstitute – WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Mέσω μιας ανεξάρτητης διαδικασίας αξιολόγησης, επικυρώνει τους στόχους των εταιρειών για τη μείωση εκπομπών σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της επιστήμης για την κλιματική αλλαγή. Αυτή η επικύρωση υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για βιώσιμη ανάπτυξη και ανάληψη δράσης για την πρόληψη των πιο επιβλαβών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία SBTi επικύρωσε τη δέσμευση του Τιτάνα για:
• Μείωση των συνολικών (gross) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (άμεσες εκπομπές CO2από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού) κατά -20,7% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2020*. Αυτός ο στόχος εναρμονίζεται με τον στόχο του Τιτάνα για μείωση των καθαρών (net) εκπομπών CO2 κατά -35% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, που ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους.
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (έμμεσες εκπομπές CO2 από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας) κατά -42,4% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Αυτός ο στόχος εναρμονίζεται με τον στόχο του Τιτάνα για μείωση των εκπομπών κατά -45% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2020, που ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους.

Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ έχει δεσμευτεί να μειώσει το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του, φιλοδοξώντας να προσφέρει στην κοινωνία σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050, ενώ θα παρακολουθεί και θα επαληθεύει μέσω ανεξάρτητων φορέων τις εκπομπές της εφοδιαστικής αλυσίδας του (εκπομπές δραστηριοτήτων που δεν ανήκουν ούτε ελέγχονται από τον οργανισμό αναφοράς, αλλά που ο οργανισμός επηρεάζει έμμεσα στην αλυσίδα αξίας του).

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα αυξάνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για ενεργειακή απόδοση, αναπτύσσοντας προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις. Μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκές και διεθνείς κοινοπραξίες, καθώς και σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, ο Τιτάνας θα συνεχίσει να αναπτύσσει νέα προϊόνταμε χαμηλό αποτύπωμα άνθρακακαι να εφαρμόζει πιλοτικά στα εργοστάσιά του νέες τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας ενεργά στη φιλοδοξία του κλάδου για ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ εντάσσονται στους στόχουςτου σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά, που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του και διέπονταιαπό τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής: Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός, εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιείται και υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.

- Advertisement -

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article