ΥΠΕΝ: Μείωση 38% της κατανάλωσης ενέργειας το 2030 με αγορά και μίσθωση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων

Must read

Μόνο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια θα αγοράζει και θα μισθώνει το Δημόσιο από το 2022 και το 2023 αντίστοιχα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα, από ΤΗΝ 1η Ιανουαρίου 2022, τα κτίρια που θα αγοράζει το Δημόσιο θα πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’, και από την 1η Ιανουαρίου 2026 να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Ειδικά για τους φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την αρχή του επόμενου χρόνου.

Για τις μισθώσεις προβλέπεται ότι τα κτίρια θα πρέπει να ανήκουν τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ από 1η Ιανουαρίου 2023 και να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης από 1η Ιανουαρίου 1.2026. Ειδικά για φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ από 1η Ιανουαρίου 2023 και να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης από 1η Ιανουαρίου 2026.

Με το ίδιο νομοσχέδιο καθορίζεται ο στόχος για τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 κατά 38% σε σχέση με το 2017 σε όλους τους οικονομικούς τομείς (βιομηχανία, μεταφορές, επιχειρήσεις, οικιακός). Ως μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου ορίζονται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του Δημοσίου, του τριτογενούς τομέα και των βιομηχανικών μονάδων, το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασμό με αποδοτική θέρμανση-ψύξη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, μέσω των οποίων θα δίνονται χρηματοδοτικές ενισχύσεις σε τεχνικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε τομείς όπως ο βιομηχανικός και ο τριτογενής. Η διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας προβλέπεται να διεξαχθεί με βασικό γνώμονα την οικονομική αποδοτικότητα των παρεμβάσεων.

Με το ίδιο νομοσχέδιο θεσμοθετείται η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ε.Ε. για την υπόθεση παράβασης του ανταγωνισμού σε σχέση με τη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται υποχρέωση της ΔΕΗ να προχωράει στην πώληση ανά τρίμηνο συγκεκριμένων ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

- Advertisement -

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article