Ξενοδόχοι: Να μην είναι υποχρεωτικό το αρνητικό τεστ PCR σε παιδιά κάτω των 12 ετών

Να επανέλθει το καθεστώς που ίσχυε με τα περσινά υγειονομικά πρωτόκολλα για τις διαδικασίες εισόδου τουριστών στη χώρα, σύμφωνα με τα οποία η υποχρέωση αρνητικού τεστ PCR αφορούσε παιδιά ηλικίας από 12 ετών και πάνω ζητάει με επιστολή της προς τον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Όπως επισημαίνουν οι ξενοδόχοι, η μείωση, με βάση τα νέα πρωτόκολλα, του ηλικιακού ορίου στα 5 έτη αυξάνει δυσβάσταχτα το κόστος για μια οικογένεια με παιδιά, έτσι ώστε να καθίσταται το ταξίδι απαγορευτικό.

Στην επιστολή προς τον Χάρη Θεοχάρη, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΠΟΞ, Γρηγόρης Τάσιος και Μανώλης Τσακαλάκης αντίστοιχα, αναφέρεται αναλυτικά:

«Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που ίσχυαν το έτος 2020 σχετικά με τις διαδικασίες εισόδου στη χώρα μας των επισκεπτών-τουριστών, η υποχρέωση αρνητικού τεστ PCR, αφορούσε και τα παιδιά ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών. Πλέον το παραπάνω ηλικιακό όριο μειώθηκε στα πέντε (5) έτη. Ασφαλώς γνωρίζετε πως το κόστος διεξαγωγής των PCR test είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Λόγω της ανωτέρω μεταβολής στο όριο ηλικίας, τα χρήματα που θα πρέπει να δαπανήσει μια οικογένεια με μικρά παιδιά, για να μπορέσει απλώς και μόνο να μεταβεί στη χώρα μας, αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό που καθιστά το ταξίδι απαγορευτικό.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή η υποχρέωση αρνητικού PCR test, να αφορά τα παιδιά ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να θέσουμε ξανά υπόψη σας πως σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πράσινο πιστοποιητικό “επιλέξιμα για την έκδοση πιστοποιητικού εξέτασης βάσει του προτεινόμενου κανονισμού θα πρέπει να είναι μόνο τα αποτελέσματα των λεγόμενων δοκιμασιών ΝΑΑΤ (πρόκειται για τις δοκιμασίες ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων που συμπεριλαμβάνουν τις δοκιμασίες RT-PCR) και των ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε βάσει της σύστασης 2021/C 24/01 του Συμβουλίου”.

Ως προϋπόθεση, λοιπόν, έκδοσης του πράσινου πιστοποιητικού τίθεται εναλλακτικά και η δυνατότητα διενέργειας rapid test.

Με δεδομένο το αυξημένο κόστος διενέργειας του PCR test, θα πρέπει σταδιακά να αρχίσουμε να αποδεχόμαστε και εμείς την δυνατότητα εισόδου στη χώρα μας με rapid test (που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε βάσει της σύστασης 2021/C 24/01 του Συμβουλίου), τα οποία, όπως προκύπτει, κρίνονται ανάλογα αξιόπιστα.

Με τον τρόπο αυτό, χωρίς να χάνουμε από άποψη ασφάλειας, αφενός μειώνουμε το κόστος μετάβασης στη χώρα μας για τους επισκέπτες μας και αφετέρου δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε, κατά τη διαδικασία επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής, να αξιώνεται ομοίως η διενέργεια rapid test και όχι PCR test, στη μαζική διενέργεια των οποίων οι περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί δεν μπορούν αντικειμενικά να ανταποκριθούν».