Πρόγραμμα Σταθερότητας: Εκτόξευση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 6,2% το 2022

Ισχυρή ανάκαμψη 6,2% το 2022 από 3,6% φέτος, προβλέπει το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που κατέθεσε στην Κομισιόν χθες το βράδυ η ελληνική κυβέρνηση. Πάνω από 4% θα κινήθηκε το ΑΕΠ για το 2023 (4,1%) και το 2024 (4,4%) με όχημα τα κονδύλια του Ταμείου ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κειμένου.

Από εκεί και πέρα, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν από φέτος κατά 7% για να εκτοξευτούν με αύξηση 30,3% το 2022 και θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ρυθμούς 12,3% και 10,8% για το 2023 και το 2024 αντίστοιχα.

Μείωση ανεργίας

Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 10,4% φέτος 13,7% το 2022 και θα συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό 7,5% και 6,2% αντίστοιχα για το 2023 και 2024.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί κατά 4,1% για την τετραετία από το 14,6% που αναμένεται να φτάσει φέτος στο 12,8% το 2022 στο 11,7% το 2023 και στο 10,5% το 2024. Παράλληλα το ποσοστό απασχόλησης αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,7% για φέτος 2,3% το 2022 και κατά 1,3% τα έτη 2023 και 2024. 

Έλλειμμα

Δημοσιονομικά το αποτύπωμα της υγειονομικής κρίσης θα είναι αρκετά έντονο και το 2021 αφού το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 9,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2021 από 9,7% που έφτασε το 2020 λόγω των πρόσθετων μέτρων στήριξης που θα φτάσουν με βάση το πρόγραμμα τα 15,6 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα θα υποχωρήσει σημαντικά στο 2,9% του ΑΕΠ το 2022 και στο 0,4% το 2023 και θα μετατραπεί σε πλεόνασμα στο 0,6% του ΑΕΠ το 2024 .

Το πρωτογενές αποτέλεσμα θα αυξηθεί επίσης από το 6,7% του ΑΕΠ το 2020 στα 7,2% του ΑΕΠ φέτος και θα υποχωρήσει σημαντικά στο 0,3% του ΑΕΠ το 2022 και θα μετατραπεί σε πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ το 2023 και 2,9% του ΑΕΠ το 2024.

Υψηλό χρέος

Στην ίδια λογική και το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα αυξηθεί ως απόλυτο νούμερο κατά 11,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2021 από τα 341.023 δισ. το 2020 στα 352, 5 δισ. ευρώ φέτος μειωμένο οριακά ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 205,6% του ΑΕΠ στο 204,5% φέτος. 

Η σημαντική μείωση θα ξεκινήσει από το 2022 όταν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 14,7% του ΑΕΠ στο 189,5% και στην συνέχεια στο 176,7% το 2023 και στο 166 ,1% το 2024.

Στήριξη 40,7 δισ.

Ακόμη, το κείμενο του προγράμματος περιγράφει την κορύφωση της της δημοσιονομικής επιβάρυνσης από την υγειονομική κρίση φέτος με το χρέος να αυξάνεται στα 352,5 δις ευρώ για φέτος και έλλειμα στο 9,9% του ΑΕΠ από 9,7% το 2020 και του πρωτογενούς ελλείμματος από το 6,7% του ΑΕΠ στο 7,2% του ΑΕΠ.

Μάλιστα το πρόγραμμα αποκαλύπτει ότι τα μέτρα στήριξης θα φτάσουν συνολικά τα 40,7 δισ. ευρώ από τα οποία τα 23,1 δισ. ευρώ (13,9% του ΑΕΠ) υλοποιήθηκαν το 2020 και 25,6 δισ. ευρώ (9,1% του ΑΕΠ) αναμένεται να υλοποιηθούν το 2021 και υπάρχουν και μέτρα 2 δισ. ευρώ, (1,1% του ΑΕΠ) που η υλοποίηση τους θα επεκταθεί και μέσα στο 2022.