Αναγκαία η ανάπτυξη δίκτυου φόρτισης των βαρέων οχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εγγυηθούν ότι τουλάχιστον 11.000 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Ε.Ε. το αργότερο έως το 2025 και ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 42.000 έως το 2030. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθούν 300 αντλίες ανεφοδιασμού υδρογόνου έως το 2025, με υποδομή για οχήματα κυψελών καυσίμου και να επεκταθούν περαιτέρω σε 1.000 σταθμούς έως το 2030.

Οι κατασκευαστές φορτηγών και λεωφορείων της Ευρώπης εργάζονται για την παροχή οδικών μεταφορών ουδέτερου άνθρακα. Και ενώ η βιομηχανία αυξάνει την προσφορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών, οι μεταφορείς πρέπει να είναι σε θέση να φορτίζουν ή να ανεφοδιάζουν εύκολα τα οχήματά τους σε ολόκληρη την Ε.Ε. Επιπλέον, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία και τα οχήματα με κυψέλες καυσίμου πρέπει να φτάσουν στο ίδιο κόστος με τα πετρελαιοκίνητα οχήματα σύντομα, προκειμένου να γίνουν η προτιμώμενη επιλογή των κατόχων οχημάτων, όπως τονίζει η ACEA.

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών εξακολουθούν να είναι σημαντικά πιο ακριβά σήμερα από τα συμβατικά οχήματα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα, οπότε δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικά ακόμη στην αγορά.

Απαιτείται -επειγόντως- η καθιέρωση ενός συστήματος χρέωσης οδικής κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ε.Ε. για βαρέα φορτηγά οχήματα, με τα διόδια να βασίζονται στις εκπομπές CO2 κάθε συγκεκριμένου οχήματος, σύμφωνα με την ACEA.

Οι κατασκευαστές φορτηγών και λεωφορείων της Ευρώπης έχουν δεσμευτεί πλήρως στην Πράσινη Συμφωνία και θέλουν να φτάσουν το αργότερο το 2050 στις φιλικές προς το περιβάλλον οδικές εμπορευματικές μεταφορές.