Χρ. Σταϊκούρας: Νέο ιστορικό χαμηλό στο κόστος δανεισμού

Νέο ιστορικό χαμηλό ως προς το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξαρτήτως διάρκειας, σημείωσε η σημερινή έκδοση του 5ετούς ομολόγου, μέσω του οποίου η Αθήνα άντλησε 3 δισ. ευρώ με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Σημειώνεται ότι το 5ετές ομόλογο προσέλκυσε προσφορές ύψους τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ από τους επενδυτές με το επιτόκιο, σύμφωνα με το Reuters, να κλείνει στις 47 μονάδες βάσης επί των mid swaps, δηλαδή κοντά στο 0,2%.

Όπως υπενθύμισε ο υπουργός, η τελευταία αντίστοιχη έκδοση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, από την προηγούμενη κυβέρνηση, με επιτόκιο 3,6%. «Επιπλέον, η σημερινή έκδοση είχε μεγάλη υπερκάλυψη και εξαιρετική ποιότητα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος και στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα με νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης στο -0,4%, ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι «όλα αυτά συνιστούν αναγνώριση των θυσιών της κοινωνίας και της αξιοπιστίας και αποδοτικότητας της κυβερνητικής πολιτικής».

«Η μεθοδική δουλειά του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, και συνολικά του υπουργείου Οικονομικών και της ελληνικής κυβέρνησης, φέρνει θετικά αποτελέσματα», πρόσθεσε. Και επεσήμανε ότι από τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αντλήσει συνολικά  25 δισ. ευρώ από τις αγορές, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

«Έτσι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα, καταφέρνουμε να διατηρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε ασφαλές ύψος», είπε ο υπουργός.

Και συνέχισε: «Η σημερινή ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πρόσφατων θετικών οικονομικών εξελίξεων, όπως είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, η τόνωση του δείκτη της μεταποίησης και η βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος.

Εξελίξεις που πιστοποιούν την ορθότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διορατικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, η οποία εδράζεται στη στοχευμένη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών.

Πάνω σε αυτή τη βάση, με σχέδιο, αυτοπεποίθηση και συστηματική δουλειά, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ώστε να θέσουμε – άμεσα – τη χώρα σε τροχιά υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».