ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ: Δυνατό ξεκίνημα με εκτόξευση στα κέρδη προ φόρων το α’ τρίμηνο

Δυνατό ξεκίνημα με εκτόξευση στα κέρδη προ φόρων το α’ τρίμηνο 2021 για την ΙΚΤΙΝΟΣ μετά από μια δυσκολή παγκοσμίως χρονιά.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ:

  1. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 2,80 εκατ. ευρώ έναντι 0,83 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 238%.
  2. Τα κέρδη  προ φόρων ανήλθαν σε 1,74 εκατ. ευρώ έναντι 0,04 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 3786%.
  3. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,61%.
  4.  Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 39,65 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1,19 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2020.
  5.  Οι εξαγωγές μαρμάρου ανήλθαν στο 97% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Β) Σε επίπεδο Ομίλου :

  1. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο  3μηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 121,90%.
  2. Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 536,52%.
  3. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,61.
  4. Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2020.

Οπως αναφέρει η εταιρεία παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2020 που προκλήθηκε από την εξάπλωση  την πανδημίας, για το 2021 υπάρχει αισιοδοξία, καθώς οι θετικές εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων και η διαφαινόμενη προοπτική αντιμετώπισης του COVID-19  θα οδηγήσει σε διεθνή ανάκαμψη. Διαφαίνεται ότι θα υπάρξει άμεση βελτίωση παγκοσμίως, καθώς τα μεγάλα έργα του εξωτερικού που τηρούσαν στάση αναμονής λόγω της πανδημίας φαίνονται να επανέρχονται  στο προσκήνιο και να υπάρχει μια κινητικότητα που μας κάνει να ευελπιστούμε για το μέλλον.

Οπωσδήποτε η πρόβλεψη ενός χρονοδιαγράμματος για την ταχύτητα της οικονομικής ανάκαμψης για το 2021 δεν είναι καθόλου εύκολη δεδομένων των απρόβλεπτων εξελίξεων της πανδημίας. Προβλέπεται ωστόσο ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους η ανάκαμψη θα είναι μικρότερη και ότι θα επιταχυνθεί από το δεύτερο εξάμηνο και μετά.

Δεδομένων των οικονομικών αποτελεσμάτων και προοπτικών για το 2021 η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στη διανομή προμερίσματος για τη τρέχουσα χρήση .

Τα επενδυτικά πλάνα της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για το 2021 προβλέπουν ανανέωση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού στα λατομεία  με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας με μειωμένο κόστος, καθώς και τη συνέχιση όλων των ερευνητικών  ενεργειών για εξεύρεση πρώτης ύλης που αποτελεί πάγιο στόχο της.