ΕΕΑΑ: Ο Οργανισμός που έκανε την ανακύκλωση πράξη στην Ελλάδα

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (EEAA)  διανύει το δέκατο όγδοο χρόνο λειτουργίας της και όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια συνεχίζει με υπευθυνότητα να αποτελεί τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας. Το 2019 υπήρξε το πέμπτο συνεχόμενο έτος που σημειώνεται βελτίωση των αποτελεσμάτων της ΕΕΑΑ και παρά τις γενικότερες δυσχερείς συνθήκες, συνεχίστηκε η ανάπτυξη του Συστήματος καθώς και η ένταξη νέων περιοχών στην Ανακύκλωση Συσκευασιών.

Πιο αναλυτικά, η ΕΕΑΑ καλύπτει τη χώρα σχεδόν καθολικά καθώς εξυπηρετεί το 96% του πληθυσμού της χώρας (ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 10,3 εκ.) και έχει συνάψει συνεργασία με 305 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Συνολικά οι ποσότητες που αξιοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ ανέρχονται σε 553 χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων υλικών.

Στο τέλος του προηγούμενου χρόνου  οι μπλε κάδοι που ήταν τοποθετημένοι στις γειτονιές ξεπέρασαν τους 166.000, με την ΕΕΑΑ να έχει παραχωρήσει στους ΟΤΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών συνολικά 524 οχήματα συλλογής, τα οποία εκτελούν δρομολόγια προς τα 33συνεργαζόμενα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Συνολικά το 2019 τα οχήματα συλλογής πραγματοποίησαν περισσότερα από 125 χιλιάδες δρομολόγια συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τους ΟΤΑ.

Παράλληλα, η ΕΕΑΑ για άλλη μια χρονιά εστίασε στην ανάπτυξη του χωριστού ρεύματος ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών που έχει καθιερώσει από το 2013. Το βασικό μέσο για τη χωριστή συλλογή του γυαλιού είναι ο Μπλε Κώδωνας που έχει τοποθετήσει σε κοινόχρηστους & σε ιδιωτικούς χώρους, με τη συνεργασία των Δήμων και των επιχειρήσεων αντίστοιχα. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 10.000 κώδωνες σε 252 Δήμους και σε ιδιωτικούς χώρους επιχειρήσεων (ξενοδοχεία κλπ.), ενώ από το δίκτυο των μπλε κωδώνων εξυπηρετούνται περίπου 22.000 επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα συσκευασίας από γυαλί. Το 2019 σημειώθηκε 12% αύξηση στα αποτελέσματα της ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών από τους μπλε κώδωνες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Από την έναρξη λειτουργίας της ΕΕΑΑ το 2003 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περισσότερα από 360 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κάδους, οχήματα, κέντρα διαλογής και για λειτουργικές δαπάνες των έργων ανακύκλωσης. Ο έντονος αναπτυξιακός χαρακτήρας της λειτουργίας της ΕΕΑΑ φαίνεται και από τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί που το 2019 έφτασαν τις 2600.

Για τους πολίτες, οι μπλε κάδοι και κώδωνες αποτελούν πλέον συνώνυμο της ανακύκλωσης συσκευασιών ενώ η ΕΕΑΑ συνεχίζει να συνεισφέρει σημαντικά έτσι ώστε η ανακύκλωση να γίνει συνείδηση όλων των πολιτών προσαρμοζόμενη στο ισχύον νομικό πλαίσιο.