ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ολοκληρωμένη πρόταση για τον κατώτατο μισθό – Zητά αύξηση 159 ευρώ

Την άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στο ύψος των  751 ευρώ μηνιαίως και την αναπροσαρμογή του στο 60% του διάμεσου μισθού  βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ, δηλαδή στα 809 ευρώ στη συνέχεια, προτείνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ,   ο κατώτατος μισθός  στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το όριο της απόλυτης και της σχετικής φτώχειας και είναι υπερβολικά χαμηλός για να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Ένα μεγάλο ποσοστό μισθωτών λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, επομένως ο κίνδυνος φτώχειας για τους απασχολουμένους (in-work poverty) και ειδικότερα για τις γυναίκες είναι αρκετά υψηλός, και γίνεται ακόμη μεγαλύτερος αν συμπεριληφθούν και  εκείνοι που αμείβονται χαμηλότερα από τον κατώτατο μισθό.

«Η εξασφάλιση ενός επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης καθιστά άμεση την ανάγκη αύξησής του κατά 159 ευρώ μηνιαίως σε δεκατετράμηνη βάση. Συνεπώς, η αύξηση του κατώτατου μισθού και η εξασφάλιση ενός επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο της οικονομικής πολιτικής της χώρας μας, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η οικονομική και η κοινωνική σταθερότητα και ανάπτυξη, θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης για ένα σημαντικό τμήμα εργαζομένων και θα μειωθεί η ανασφάλεια και η επισφάλεια που διακρίνει σήμερα την αγορά εργασίας», τονίζει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. «Η πρόσβαση των εργαζομένων σε ευκαιρίες απασχόλησης και σε κατώτατους μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διατηρησιμότητα μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης», προσθέτει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ινστιτούτου, η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού στην  Ελλάδα είναι η 5η χαμηλότερη σε όλη την ΕΕ. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι  το μόνο κράτος-μέλος το οποίο υπέστη απώλεια αγοραστικής δύναμης  του κατώτατου μισθού σε σχέση με το επίπεδο του 2010 (-9,45%), όταν  στα υπόλοιπα κράτη-μέλη υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση.

ine-gsee-zita-tin-ayxisi-toy-katotatoy-misthoy-kata-159-eyro0

Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα στο  60% του διάμεσου μισθού θα επηρεάσει το 34% των απασχολουμένων,  που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

ine-gsee-zita-tin-ayxisi-toy-katotatoy-misthoy-kata-159-eyro1

Πώς θα επιδράσει στην οικονομία

Η αύξηση του κατώτατου μισθού εκτιμάται ότι θα  έχει θετική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα αφού θα ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση, αναφέρει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 το ονομαστικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,09% και 2,43% αντίστοιχα σε  σχέση με το βασικό σενάριο, το οποίο υποθέτει ότι ο κατώτατος μισθός  μένει αμετάβλητος.

Το 2021 το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι  κατά 0,86% υψηλότερο από το βασικό σενάριο, ενώ το 2022 η αντίστοιχη  διαφορά εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 1,06%.

ine-gsee-zita-tin-ayxisi-toy-katotatoy-misthoy-kata-159-eyro2

Η παραγωγικότητα της εργασίας αναμένεται ότι θα ενισχυθεί κατά 0,51% το 2022, ενώ το  2021 δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει κάποια ουσιαστική επίδραση.

Η εντονότερη οικονομική δραστηριότητα θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του  ποσοστού ανεργίας κατά επιπλέον 0,05% το 2021 και 0,59% το 2022.