Πρόσκληση υποβολής προσφορών από TAP για αγορά φυσικού αερίου

Στις 17 Μαΐου 2021, ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) προτίθεται να εκδώσει στην επίσημη ιστοσελίδα του σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ) για την αγορά φυσικού αερίου. Οι συγκεκριμένες ποσότητες αερίου θα χρησιμοποιηθούν για λειτουργικές ανάγκες του αγωγού, συμπεριλαμβανομένης της τροφοδοσίας των σταθμών συμπίεσης.

Το σχέδιο της ΠΥΠ θα περιγράφει τους όρους της διαδικασίας τους οποίους θα πρέπει να τηρήσουν όλοι οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά. Επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΑΡ θα είναι η pro-forma Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες πακέτο εγγράφων της ΠΥΠ.

Σύντομη επισκόπηση της διαδικασίας υποβολής προσφορών:

Περίοδος προμήθειας: από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022

Σημεία παράδοσης:

– Το Σημείο Διασύνδεσης στο Melendugno, Ιταλία
– To Σημείο Αναδιανομής της Snam Rete Gas στο Melendugno, Ιταλία
– Το Σημείο Διασύνδεσης στη Νέα Μεσημβρία, Ελλάδα
– Το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών του TAP (Virtual Trading Point – VTP), προσβάσιμο στους χρήστες του δικτύου (shippers) που έχουν δεσμεύσει εξασφαλισμένη μεταφορική δυναμικότητα ευθείας ροής στον αγωγό για τη σχετική περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά με την ΠΥΠ έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο ΤΑΡ προσκαλεί ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προσφορές για αγορά φυσικού αερίου για τις λειτουργικές του ανάγκες, ενώ η πρώτη πρόσκληση έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2020.