Δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που γίνεται η ανακύκλωση οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα

Δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που γίνεται η ανακύκλωση στον Δήμο Δέλτα εμφανίζονται οι δημότες του, όπως προκύπτει από διαδικτυακή έρευνα που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ecoroutes.

Στην έρευνα που έγινε σε δείγμα 398 δημοτών από 29/3 έως 22/4, οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα δηλώνουν αρκετά έως πολύ ενημερωμένοι για την ανακύκλωση (ποσοστό 75%) που πιστεύουν ότι συνδέεται με την προσωπική τους ποιότητα ζωής. Ωστόσο, σε ποσοστό 61%, εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που γίνεται η ανακύκλωση στον Δήμο Δέλτα και ζητούν καλύτερη οργάνωση στο σύστημα ανακύκλωσης και αύξηση των κάδων. Επιπλέον, δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο για προσωπικά οικονομικά οφέλη με τη μορφή μείωσης των δημοτικών τελών, όσο για τα οφέλη που προκύπτουν για το κοινωνικό σύνολο (εξοικονόμηση πόρων για δημόσια έργα), καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση τηςποιότητας ζωής τους.

Η εκδήλωση με τίτλο «Ανακύκλωση και μείωση απορριμμάτων στον Δήμο Δέλτα: ενημερωνόμαστε, δρούμε μαζί, βελτιώνουμε τη ζωή μας!» περιλαμβάνεται στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης και την πρόληψη παραγωγής πλαστικών απορριμμάτων στον Δήμο Δέλτα», που υλοποιεί η ΚΟΙΝΣΕΠ Ecoroutes με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» του τομέα Μακεδονίας-Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την παραγωγή ενημερωτικών σποτ και εντύπων, εργαστήρια αναβαθμιστικής ανακύκλωσης, καθώς και έκθεση παρουσίασης των αντικειμένων που θα παραχθούν στα εργαστήρια.