ΕΥΔΑΠ: Η κα Γεωργία Στεφανάκου αναλαμβάνει γενική διευθύντρια Μεγάλων Έργων

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου οργανογράμματος, η κα Γεωργία Στεφανάκου αναλαμβάνει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Μεγάλων Έργων.

Βασικός στόχος της νέας Γενικής Διεύθυνσης είναι η αποτελεσματική υλοποίηση του σημαντικού επενδυτικού προγράμματος μεγάλων έργων της Εταιρείας αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ στοχεύει σε ένα πρόγραμμα που θα δεκαπλασιάσει την απορρόφηση επενδύσεων στα επόμενα πέντε χρόνια και θα  ενισχύσει την αξία της.