Πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Διονύσου

Στην ορθολογική διαχείριση των βιοαποβλήτων προχωρά ο Δήμος Διονύσου, μετά την έγκριση που έλαβε η ένταξη χρηματοδότησης για την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η πράξη είναι προϋπολογισμού 1.809.846 ευρώ και περιλαμβάνει δράσεις για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά οικιακών βιοαποβλήτων τροφών/τροφίμων για κομποστοποίηση, τη χωριστή συλλογή, τον τεμαχισμό και τη μεταφορά πράσινων αποβλήτων κήπων και κοινόχρηστου πρασίνου στο ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων, καθώς και τη σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων τροφών/τροφίμων οικιακής προέλευσης θα εφαρμοστεί στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης και Δροσιάς, ενώ η χωριστή συλλογή και τεμαχισμός πράσινων αποβλήτων θα εφαρμοστεί στις δημοτικές κοινότητες Διονύσου και Ροδόπολης. Τα βιοαπόβλητα τροφών/τροφίμων οικιακής προέλευσης και τα τεμαχισμένα πράσινα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), που διαχειρίζεται ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

 • Την προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων τροφών/τροφίμων οικιακής προέλευσης (καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων, κάδους κουζίνας διαλογής οικιακών βιοαποβλήτων, βιοδιασπώμενες σακούλες για τους κάδους κουζίνας).
 • Την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων τροφών/τροφίμων οικιακής προέλευσης.
 • Την προμήθεια δύο ανοιχτών φορτηγών με γερανό και αρπάγη συλλογής πρασίνων αποβλήτων κήπων και κοινόχρηστου πρασίνου και ενός τεμαχιστή ογκωδών βιοαποβλήτων βραδείας περιστροφής (SHREDDER).
 • Δράσεις για την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και την παρότρυνση για συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή βιοαποβλήτων του Δήμου Διονύσου.

Ειδικότερα υπάρχουν τρία υποέργα:

Υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού (καφέ κάδων-σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή βιοαποβλήτων»

 • 7.000 εσωτερικοί κάδοι 10 lt.
 • 450 εξωτερικοί κάδοι 240 lt.
 • 80 εξωτερικοί κάδοι 660 lt.
 • 135.000 βιοδιασπώμενες σακούλες απόρριψης 10 lt.

Υποέργο 2: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διαχείριση βιοαποβλήτων»

 • Δύο απορριμματοφόρα οχήματα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12m3 με σύστημα πλύσης κάδων.
 • Δύο ανατρεπόμενα φορτηγά με γερανό αρπάγη.
 • Ένας τεμαχιστής ογκωδών βιοαποβλήτων βραδείας περιστροφής (SHREDDER).

Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων»

 • Εκπόνηση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας.
 • Υλοποίηση – Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας.
 • Διαμόρφωση Δημιουργικής & Επικοινωνιακής Ταυτότητας (λογότυπο και σλόγκαν για το Έργο).
 • Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (δημιουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτς, internet banners, videο, ειδικής/κών σελίδας/ων στο facebook και λογαριασμών στο twitter).
 • Ενημερωτικές δράσεις (διοργάνωση Ημερίδων, ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία, περιβαλλοντικούς συλλόγους, street events – happenings).
 • Δημιουργικός Σχεδιασμός & Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού (έντυπου και ψηφιακού), όπως φυλλαδίων, αφισών, παρουσιάσεων, οδηγιών χρήσης του εξοπλισμού (κάδων – σάκων), επιστολών υπενθύμισης κ.ά.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία κινητού περιπτέρου.

«Αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον δήμο μας η ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων. Ο Δήμος Διονύσου εκμεταλλεύεται κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία προς όφελος των δημοτών του, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης και πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους και τα στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού κι όλους τους συνεργάτες μου, που εργάστηκαν σκληρά για να λάβουμε αυτή την έγκριση. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατά την προσπάθεια οργάνωσης και εκσυγχρονισμού του δήμου μας σε όλα τα επίπεδα».