Την έκθεση περιβαλλοντικών στόχων δημοσίευσε η Mondelēz International

Την έκθεση για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) Snacking Made Right 2020 δημοσίευσε η Mondelēz International, επισημαίνοντας ότι η διαφοροποιημένη προσέγγιση της εταιρείας συμβάλλει εμπράκτως στην πρόοδό της σε παγκόσμιο επίπεδο έναντι των φιλόδοξων στόχων του 2025 και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την επιχείρηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, οι συνεχείς προσπάθειες της Mondelēz International για θετική αλλαγή οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα με αντίκτυπο, όπως βελτιωμένα προγράμματα βιώσιμης προμήθειας πρώτων υλών, σημαντική μείωση εκπομπών και αποβλήτων και ισχυρότερη σύνδεση με καταναλωτές και πελάτες. Τον περασμένο χρόνο η εταιρεία σημείωσε σημαντική πρόοδο έναντι των στόχων αειφορίας και ευημερίας και ξεπέρασε πολλούς στόχους, όπως:

  • Βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών. Συγκεκριμένα, 68% του όγκου κακάο προμηθεύεται με βιώσιμο τρόπο μέσω του προγράμματος προμήθειας Cocoa Life, ενώ 98% του φοινικέλαιου προέρχεται από προμηθευτές που ευθυγραμμίζονται με το «Σχέδιο Δράσης για το Φοινικέλαιο 2020» της Mondelēz International.
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, 20% μείωση του CO2 στην παραγωγική δραστηριότητα, υπερβαίνοντας το στόχο του 15%, 30+% μείωση στη χρήση νερού προτεραιότητας, υπερβαίνοντας το στόχο του 10%, 30+% μείωση των συνολικών αποβλήτων στην παραγωγική δραστηριότητα, υπερβαίνοντας τον στόχο του 20%.
  • Καινοτομία στη συσκευασία. Συγκεκριμένα, 94% των συσκευασιών είναι σχεδιασμένο για να είναι ανακυκλώσιμο.
  • Ευεξία. Συγκεκριμένα 16% εσόδων προέρχεται από τα σνακ που επιτρέπουν τον έλεγχο μερίδας.
  • Υποστήριξη με θετική κοινωνική επίδραση. Συγκεκριμένα, δημιουργία της πλατφόρμας Sustainable Futures για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης θετικής επίδρασης για τους ανθρώπους και τον πλανήτη μέσω καινοτόμων κοινωνικών επενδύσεων και συνεργασιών. Προσφορά άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως για τις προσπάθειες ανακούφισης κατά του Covid-19, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης δωρεάς δύο εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη του αγώνα της Ινδίας κατά της πανδημίας.

Επιπλέον, η Mondelēz International εντείνει τη δέσμευσή της για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη και μέσω της Έκθεσης Snacking Made Right 2020 παρουσιάζει την πρόοδό της σε αυτόν τον τομέα. Το 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρές δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις της εταιρείας, της στήριξης επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες και κοινωνικές μειονότητες με ένα δισεκατομμύριο δολάρια και καθώς και του διπλασιασμού εκπροσώπησης των μαύρων στελεχών σε διοικητικές θέσεις στις ΗΠΑ έως το 2024, ενώ διόρισε επίσης τον πρώτο Παγκόσμιο Διευθυντή για την Ποικιλομορφία και τη Συμπερίληψη (Chief Diversity & Inclusion Officer).

Η Έκθεση Snacking Made Right της Mondelēz International επιβεβαιώνει επίσης τους περιβαλλοντικούς στόχους της εταιρείας για το 2025, ενδεικτικά: κακάο, 100% του όγκου κακάο που απαιτείται για την παραγωγή σοκολάτας να προέρχεται από το πρόγραμμα βιωσιμότητας Cocoa Life, άνθρακας και μείωση κατά 10% των εκπομπών CO2 . Σημειώνεται ότι 100% των συσκευασιών που σχεδιάζονται είναι ανακυκλώσιμες με σχετική επισήμανση που θα περιλαμβάνει πληροφορίες ανακύκλωσης.