Εurogoup: Συνέχιση ευέλκτικών πολιτικών – «Nαι» στο ψηφιακό ευρώ

Δέσμευση Eurogroup για συνέχιση των ευέλικτων πολιτικών μέχρις ότου διασφαλισθεί ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα βρεθεί ξανά σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. «Ναι» στην ανάπτυξη του ψηφιακού ευρώ, λένε οι υπουργοί Οικονομικών.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το πέρας του σημερινού Συμβουλίου στη Λισαβώνα –για πρώτη φορά με φυσική παρουσία από τον Σεπτέμβριο του 2020- ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, τονίζει ότι:

«Η οικονομική ανάκαμψη επιταχύνεται καθώς οι οικονομίες ανοίγουν εκ νέου και καθώς τα κεφάλαια για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα (RRF) τίθενται σε ροή. Το RRF θα οδηγήσει επίσης σε μετασχηματιστικές αλλαγές στη δομή των οικονομιών μας, καθιστώντας τις πιο πράσινες και πιο ψηφιακές. Για να είναι βιώσιμη, η ανάκαμψη πρέπει επίσης να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να περιορίζει τους κινδύνους των μακροπρόθεσμων πληγών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημοσιονομικές ενισχύσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ, θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις άνισες επιπτώσεις της πανδημίας και θα βοηθήσουν εκείνους που εκτίθενται περισσότερο στις επιπτώσεις της πανδημίας. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε. Οι πολιτικές μας θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες, δεδομένης της αβεβαιότητας που σχετίζεται με την πανδημία και τις παραλλαγές της».

Οι υπουργοί Οικονομικών τόνισαν ότι η ενίσχυση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη και την επιστροφή σε μια αειφόρο ανάπτυξη και στο πλαίσιο αυτό επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συζητήσουν την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και την πρώιμη καθιέρωση μιας κοινής βάσης στο Ταμείο Εξυγίανσης, την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης και την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

«Θα συνεχίσουμε επίσης να σημειώνουμε πρόοδο όσον αφορά τον καλύτερο δυνατό τρόπο να επιδιώξουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάπτυξης ενός ψηφιακού ευρώ,» τονίζεται στην ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο θα παραμείνει ευέλικτο για την αντιμετώπιση αναδυόμενων ή εξελισσόμενων θεμάτων, ιδίως σε σχέση με την πανδημία.

«Δεσμεύομαι επίσης να εμπλέξω κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να συνεργαστώ στενά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την Προεδρία του Συμβουλίου για την επίτευξη των κοινών μας πολιτικών προτεραιοτήτων,» ανέφερε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Πασκάλ Ντόναχιου.

Το Eurogroup αποτιμά θετικά τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 καθώς εκτιμά ότι δείχνουν σαφή σημάδια ανάκαμψης στην ευρωπαϊκή οικονομία.