ΥΠΕΝ: Σύμβαση για την προστασία του σπιζαετού

Σύμβαση με ειδικό δασολόγο για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο του έργου LIFE «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο (LIFE Bonelli eastMed)», υπέγραψε προημερών το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Στόχος η υποστήριξη για την ομαλή υλοποίηση του project, την οποία έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες του υπουργείου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (Στρατής Μπουρδάκης), αυτός ο μεσαίου μεγέθους αετός, κατατάσσεται στα όχι παγκοσμίως απειλούμενα είδη από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), ενώ η BirdLife International τον έχει κατατάξει στα απειλούμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είδη (Tucker and Heath 1994). Στην Ελλάδα έχει καταταχθεί στα Τρωτά στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο με τα είδη που κινδυνεύουν.

Οι βασικότερες απειλές που αντιμετωπίζει ο σπιζαετός, με συνέπεια τη συρρίκνωση του πληθυσμού του και της κατανομής του, είναι η λαθροθηρία, η πρόσκρουση σε ηλεκτροφόρα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, η συρρίκνωση των βιοτόπων του εξαιτίας ανθρώπινων παρεμβάσεων, καθώς και η μείωση της τροφής του, η σκόπιμη θανάτωσή του, αλλά και η συλλογή από επιτήδειους αυγών ή και νεοσσών.

Ο πληθυσμός του στη Ευρώπη έχει υποστεί δραστική μείωση και υπολογίζεται σε λιγότερο από 1.100 – 1.200 ζευγάρια. Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ορνιθολογικής, υπολογίζεται σε 100-140 ζευγάρια. Πάνω από το 50% από αυτά ζει στα νησιά και στην Κρήτη (γεγονός που αποτελεί μια ιδιαιτερότητα της Ελλάδας σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη). Τα υπόλοιπα κατανέμονται στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και συγκεκριμένα στη παράκτια μεσογειακή ζώνη.

Γενικότερα, στην Ευρώπη η εξάπλωσή του περιορίζεται στις μεσογειακές περιοχές και την Ιβηρική χερσόνησο, ενώ απαντάται επίσης στη ΒΔ Αφρική, στη Β. Ινδοκίνα και στη Ν. Κίνα. Ζει σε ορεινές περιοχές (έως τα 1.500 μ.) και σπανίως ψηλότερα. Προτιμά τις θερμές βραχώδεις ορεινές περιοχές με εκτεταμένους θαμνώνες (μακί, φρύγανα), σε γυμνές πλαγιές χωρίς καθόλου βλάστηση, και λιγότερο σε δάση. Φωλιάζει δε σε απόκρημνα βράχια και σπανίως σε δέντρα. Τρέφεται με μεσαίου μεγέθους θηλαστικά και πουλιά, κυρίως με κουνέλια και πέρδικες, αλλά και με λαγούς, σκίουρους, τρωκτικά, περιστέρια, γλάρους, ερπετά κ.ά.

Το πρόγραμμα Life έχει ως στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη δημογραφία του είδους, την απογραφή των πληθυσμών του, τη χαρτογράφηση των επικρατειών, την ηλικιακή σύνθεση των πληθυσμών κλπ. Ακόμη, θα μελετηθεί η οικολογία αναπαραγωγής του είδους, θα συλλεχθούν δεδομένα για τη χωρική κατανομή τους καθώς και γενετικό υλικό, ενώ, μεταξύ άλλων, θα μελετηθούν και οι διατροφικές συνήθειες του είδους. Επίσης, το πρόγραμμα θα σχεδιάσει δράσεις για τον περιορισμό των οχλήσεων του είδους και θα προτείνει λύσεις.