Η Space Hellas υλοποίησε το πρώτο έργο Microsoft Azure Stack στην Κύπρο

H Space Hellas, Microsoft CSP Tier-1, πάροχος λύσεων Cloud της Microsoft στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη εγκατάσταση  Azure Stack στην Cyprus Trading Corporation Plc (CTC). Η CTC είναι ένας από τους  ηγετικούς, διαφοροποιημένους και πλέον μεγαλύτερους εμπορικούς οργανισμούς στην  Κύπρο, με κύκλο εργασιών πάνω από 300€ εκ., 1900 εργαζόμενους και με περισσότερες  από 15 διαφορετικές εταιρείες.

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη του Ομίλου CTC για ενοποίηση των Πληροφοριακών Υποδομών και αξιοποιώντας τεχνολογίες του Hybrid Cloud της Microsoft, η Space Hellas  υλοποίησε μια υβριδική λύση Azure Stack χρησιμοποιώντας εξοπλισμό Cisco, με παροχή  ολοκληρωμένων υπηρεσιών μετάβασης στο Hybrid Cloud και υπηρεσίες υποστήριξης,  αξιοποιώντας εργαλεία όπως το Azure Lighthouse. Με τη λύση του Azure Stack η CTC  Group κάνει ένα μεγάλο άλμα επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Με αυτό  τον τρόπο διαχειρίζεται καλύτερα τις υποδομές της και τους εσωτερικούς πελάτες της  πετυχαίνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Παράλληλα με το έργο του Azure Stack, η Space Hellas υλοποίησε και μια καινοτόμο  λύση Billing βασισμένη σε Splunk (Premier Partner) για την ενοποιημένη παρακολούθηση  και διαχείριση του κόστους των υπηρεσιών του Cloud (Azure, O365, Express Route),  τόσο από το Enterprise Agreement που διαθέτει ο οργανισμός με βέλτιστη αξιοποίηση  των πολιτικών στο Cloud για tagging, αλλά και από την ενσωμάτωση μετρικών και εξόδων  από άλλες πηγές του ERP της εταιρείας, και τον επιμερισμό του κόστους αυτού σε όλες  τις εταιρείες του ομίλου.

Η Space Hellas ανέλαβε επίσης και το έργο του Backup στο Cloud με λύση της Veritas  Netbackup, της οποίας είναι Gold Partner.

Το έργο, καταδεικνύει την υψηλή τεχνογνωσία και τις μοναδικές δυνατότητες της Space  Hellas για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μετάβασης των πελατών της στο Azure Cloud,  οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα Billing για βελτιστοποίηση του κόστους  και με μοναδικές υπηρεσίες υποστήριξης Managed Services με την χρήση σύγχρονων  εργαλείων, όπως το Azure Light House και το Arc. Οι λύσεις αυτές αντανακλούν το  στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας, να παραμείνει στην υψηλότερη βαθμίδα του  οικοσυστήματος συνεργατών CSP της Microsoft, ως προτιμητέος πάροχος υπηρεσιών για  τους πελάτες που επιθυμούν μοναδικές λύσεις προστιθέμενης αξίας.