ΤΑΙΠΕΔ: Παρατείνεται έως 15/10 ο διαγωνισμός για τις Γούρνες Ηρακλείου

Για τις 15 Οκτωβρίου παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον νέο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών.

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι η η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών παρατείνεται από τις 15.07.2021 στις 15.10.2021.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων επί του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών παρατείνεται από τις 28.05.2021 στις 27.08.2021.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ανάρτηση του Τελικού Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών στο VDR παρατείνεται από τις 28.06.2021 στις
24.09.2021.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος για επίσκεψη στο Ακίνητο παρατείνεται από τις 25.06.2021 στις 17.09.2021.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον Διαγωνισμό παρατείνεται από τις 07.07.2021 στις 01.10.2021.

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται σε αυτήν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς