Θετική για την ΑΜΚ της Alpha η Glass Lewis – Ενδιαφέρον από μετόχους για το αναπτυξιακό αφήγημα της τράπεζας

Θετική εμφανίζεται η εταιρία παροχής συμβουλών Governance Glass Lewis  στις προτάσεις του ΔΣ της Alpha Bank προς την ΕΓΣ που έχει συγκληθεί για τις 15 Ιουνίου, με αντικείμενο την έγκριση της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους έως 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Glass Lewis, η οποία αποτελεί έναν από τους πλέον ανεξάρτητους και αξιόπιστους proxy advisors και συμβουλεύει τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, υπογραμμίζει ότι το ΔΣ της Τράπεζας έχει παρουσιάσει μια ισχυρή επιχειρηματική λογική και ικανοποιητική τεκμηρίωση της πρότασής του προς τους μετόχους, ειδικά ενόψει των τρεχουσών πολύ θετικών συνθηκών αγοράς.

Ιδιαίτερα ως προς το ύψος και τη σκοπιμότητα της ΑΜΚ, η Glass Lewis αναγνωρίζει τα επιχειρηματικά οφέλη αυτής για την Τράπεζα και τους μετόχους της, ενώ σημειώνει ότι η μετοχή της Τράπεζας ανέκαμψε κατά 20% περίπου την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης περί αύξησης κεφαλαίου.

Τέλος, καταλήγει ότι η αύξηση του αριθμού των μετοχών της Τράπεζας αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από τα οφέλη της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Alpha Bank καθώς και από το γεγονός ότι το ΔΣ προτίθεται να διαφυλάξει τα δικαιώματα των μετόχων μέσω παροχής κατά προτεραιότητα κατανομής μετοχών – μέχρι το υπάρχον ποσοστό τους κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Η Glass Lewis αναγνωρίζει την στρατηγική ανάπτυξης και μεγέθυνσης που παρουσίασε η Διοίκηση της Alpha Bank, υπερβαίνοντας παρωχημένες λογικές ότι οι ΑΜΚ είναι μόνον για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης.

Την ίδια στιγμή , σύμφωνα με πηγές της αγοράς που έχουν εικόνα των συζητήσεων της Alpha Bank με τους επενδυτές, η πλειοψηφία των μετόχων υποστηρίζουν το όραμα της διοίκησης και προτίθενται να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Υπάρχει μάλιστα μεγάλη ικανοποίηση που μια ελληνική τράπεζα αλλάζει το αφήγημα για την Χώρα και αναγνωρίζει εγκαίρως και αξιοποιεί την μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη, που έρχεται στη χώρα με το τέλος της πανδημίας, ειδικά λόγω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).