Η κυκλική οικονομία στο επίκεντρο διαδικτυακής εκδήλωσης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου

Τα ζητήματα και οι προκλήσεις που συνδέονται με το τρίπτυχο «περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση» (Environmental, Social, Corporate Governance, ESG) στον χρηματοπιστωτικό τομέα ήρθαν για να μείνουν, ήταν το κοινό συμπέρασμα συζήτησης στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με συμμετοχή επιτελικών τραπεζικών στελεxών ελληνικών και διεθνώς τραπεζών.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Alistair Clark Managing Director, Environment and Sustainability της EBRD, ο ανώτερος σύμβουλος για κλιματική αλλαγή και δράσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Andrea Pinna, ο Αθανάσιος Βλαχόπουλος, γενικός διευθυντής, Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, η Ιωάννα Σαπουντζή, διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας και η Θεοδώρα Αντωνακάκη, σύμβουλος διοίκησης σε θέματα Κλίματος και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η επενδυτική φιλοσοφία ESG, όπως τόνισαν όλοι οι ομιλητές, υιοθετείται ολοένα και περισσότερο, τόσο από επενδυτές που επιθυμούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική συμπεριφορά τους, όσο και από τους διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι επιλέγουν επενδυτικά οχήματα που επίσης συμβάλλουν στη βιωσιμότητα, ενώ απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους απλούς πελάτες του τραπεζικού συστήματος.

Μιλώντας για τον τραπεζικό τομέα στη χώρα μας, οι συμμετέχοντες στο πάνελ τόνισαν ότι οι τράπεζες δίνουν πλέον μεγάλη έμφαση στις πράσινες χρηματοδοτήσεις και γενικότερα στην υιοθέτηση μιας γενικότερης στρατηγικής που σέβεται τις αρχές της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτύξει και προσφέρουν μια σειρά προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στους απλούς ιδιώτες πελάτες, όσο και στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, με στόχο την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης, ενώ συμμετέχουν στα μεγάλα διεθνή φόρα που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε πάνελ που ακολούθησε, εκπρόσωποι επιχειρήσεων αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που φέρνει η υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στο επιχειρείν και ειδικότερα σε τομείς όπως οι συσκευασίες και η ανακύκλωση. Ανακύκλωση που όπως τόνισαν όλοι οι ομιλητές, με το νέο θεσμικό πλαίσιο αλλάζει τρόπο λειτουργίας σε σχέση με αυτόν που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, με στόχο να δοθούν κίνητρα ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στο πάνελ συμμετείχαν η Σίσσυ Ηλιοπούλου, διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη Βόρεια Ευρώπη της The Coca Cola Company, η Κιάρα Κόντη, διευθύντρια του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, ο Απόστολος Μούργος, πρόεδρος της εταιρίας ΤΕΧΑΝ και ο Γιώργος Πεχλιβάνογλου, αντιπρόεδρος της Eunice Energy Group.