Τρία self tests για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου

Τρία νέα self tests θα μπορούν να προμηθευτούν οι εργαζόμενοι του Δημοσίου από τη Δευτέρα 7 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό.

Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, αφορούν στις εβδομάδες:

7 – 12 Ιουνίου
14 – 21 Ιουνίου
21 – 27 Ιουνίου.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι βρίσκεται σε ισχύ, για τους υπαλλήλους εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται, η υποχρέωση διενέργειας self test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.