Παραμένουν ψηλά τα «φέσια» του Δημοσίου παρά τη μείωση τον Απρίλιο

Μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες τον Απρίλιο, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα κατά 400 εκατ. ευρώ υψηλότερα από αυτά του Ιανουαρίου.

Για αυτό και η Κομισιόν, στην έκθεσή της για την 10η αξιολόγηση της Ελλάδα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, ούτως ώστε να μειωθούν, με τη δεύτερη να δεσμεύεται σε ένα νέο πλαίσιο ελαχιστοποίησής τους μέχρι το τέλος του έτους.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία δείχνουν μία χειρότερη εικόνα, σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν πως το σύνολο των οφειλών που προκύπτουν από τη Γενική Κυβέρνηση από τα 1,922 εκατ. ευρώ υποχώρησαν στα 1,745 εκατ. ευρώ.

Στις ΔΕΚΟ οι οφειλές από τα 244 εκατ. ευρώ υποχώρησαν στα 220 εκατ. ευρώ, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα 190 εκατ. ευρώ στα 187 εκατ. ευρώ, στους ΟΚΑ από τα 526 εκατ. ευρώ, στα 454 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ στα Νοσοκομεία από τα 893 εκατ. ευρώ, στα 818 εκατ. ευρώ.

Οι Εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων από τα 642 εκατ. ευρώ υποχώρησαν στα 570 εκατ. ευρώ.

Επίσης, οι αντίστοιχες άνω των 90 ημερών (ληξιπρόθεσμες επιστροφές)  ήταν στάσιμες στα  371 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό που δε μπορεί να αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών) φτάνει στα 323 εκατ. ευρώ και λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών (ληξιπρόθεσμες επιστροφές) είναι 48 εκατ. ευρώ.

Οι Εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων κάτω των 90 ημερών (μη ληξιπρόθεσμες επιστροφές) από την ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ είναι στα 199 εκατ. ευρώ

Δεν περιλαμβάνονται στο λογαριασμό οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης δεν προσμετρούνται οι αιτήσεις για συντάξεις που δεν έχουν εκκαθαριστεί.