ΚΕΠΕ: Άνοδος του δείκτη «φόβου» τον Μάιο

Ανοδικά κινήθηκε τον Μάιο ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου», φτάνοντας το 26,81% στις 31/5/2021 από 22,82% στις 29/4/2021.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

 

Σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,88%. Επιπλέον, τον Μάιο του 2021 η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη αυξήθηκε σε 27,72% από 24,00% τον Απρίλιο του 2021.

Όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ, η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει την αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς.