Ποιοι πιέζουν τις επιχειρήσεις να «συνδεθούν» με δεσμεύσεις ESG

Τον τελευταίο καιρό, εταιρείες και οργανισμοί σε όλο τον κόσμο ευθυγραμμίζουν όλο και περισσότερο τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με τη φιλοσοφία του ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης κριτήρια). Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, όπως και οι καταναλωτές, ενδιαφέρονται επίσης όλο και περισσότερο για το «κίνημα» ESG.

Σχετική έρευνα της PWC διαπίστωσε ότι περίπου το 83% των καταναλωτών θέλουν οι μάρκες να είναι συμβατές με το ESG ενώ το 86% των εργαζομένων επιθυμούν όλο και περισσότερο να συνδέονται με εταιρείες που συνειδητοποιούν το ESG. Πρόκειται για δεδομένα τα οποία δημιουργούν δεσμεύσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η βασική πτυχή των περιβαλλοντικών θεμάτων στην επανάσταση του ESG περιλαμβάνει μεγάλη έμφαση στις τεχνολογικές εξελίξεις που σχετίζονται με το ESG αλλά και τον ισχυρό ρόλο της κυβέρνησης στη διαμόρφωση αναδυόμενων πολιτικών με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Καθώς ο κόσμος προχωρά στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο άρχισαν να επιβάλλουν τακτικές και πίεσαν εταιρικές αναφορές για όλα τα μέτωπα του ESG. Οι εκτιμήσεις ESG περιλαμβάνουν το αποτύπωμα άνθρακα, ενέργειας και νερού, στοιχεία βιωσιμότητας των προμηθειών υλικών και για το κατά πόσο φιλικά προς το περιβάλλον είναι επιχειρηματικά μοντέλα και πολλούς άλλους παράγοντες.

Όσον αφορά τις επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με πρωτοβουλίες που βασίζονται στη βιωσιμότητα, το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον απολαμβάνει τα ελκυστικά φορολογικά κίνητρα, διευκολύνσεις στις πιστώσεις και άλλες παραχωρήσεις που συνοδεύουν βιώσιμες επενδύσεις. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, οι επιχειρήσεις που είχαν ισχυρή συμμόρφωση με το ESG είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από αυτές που δεν είχαν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας (2020), στις ΗΠΑ, η μέση συνολική απόδοση των συμμορφούμενων με το ESG μετοχικών κεφαλαίων και ομολόγων, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα, διαμορφώθηκε σε 4,3 και 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Επιπλέον, αναλύοντας αναφορές από το Global Impact Investing Network, φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια αλλαγή στη στάση των ενδιαφερόμενων μερών απέναντι στις επενδύσεις που σχετίζονται με το ESG. Περισσότεροι από 3.349 οργανισμοί διαχειρίζονται σήμερα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου ύψους 1,164 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις αντίκτυπου παγκοσμίως.

Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν επίσης ότι η σημασία των κινδύνων που σχετίζονται με το ESG θα είναι επωφελής για τον μακροπρόθεσμο μετριασμό του κινδύνου, δεδομένου ότι ο πλανήτης αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια σειρά περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η απώλεια φυσικών πόρων και η κλιματική αλλαγή. Ομοίως, οι οργανισμοί υπόκεινται τεχνολογικά προσανατολισμένες αλλαγές μέσω της προσέγγισης ESG ως μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία, για παράδειγμα τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθιστούν δυνατή τη μείωση του λειτουργικού κόστους, εξοικονομώντας επιπλέον κεφάλαιο για επενδύσεις και διανομές μεταξύ των μετόχων.

Εξελίξεις στην ένταξη και τη διαφοροποίηση

Λόγω της αυξανόμενης κοινωνικής και πολιτικής ευαισθητοποίησης, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν ευθυγραμμιστεί με τη DEI (Diversity, Equity, Inclusion). Η DEI προσελκύει μια τεράστια δεξαμενή ταλέντων από διαφορετικά υπόβαθρα για να εργαστεί προς την ενσωμάτωση. Αυτές οι πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην ένταξη επιτρέπουν στις εταιρείες να χτίσουν τη φήμη τους ως οργανισμός με έντονη εστίαση στα κοινωνικά συστήματα αξιών. Αυτό βοηθά επίσης τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες να οπτικοποιήσουν τη σταθερότητα του οργανισμού και να συνεργαστούν με μια εταιρεία προσανατολισμένη ESG.