Υδροηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή μοντέλων της BMW

Το γκρουπ BMW θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά τοπικά παραγόμενη «πράσινη» υδροηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή των νέων ηλεκτρικών BMW iX* και BMW i4 στα εργοστάσια του Ντίνγκολφινγκ και του Μονάχου. Με αυτό τον τρόπο αντί απλώς να ελαχιστοποιεί τις εκπομπές ρύπων κατά τη λειτουργία των αυτοκινήτων, προσπαθεί να μειώσει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα των διαδικασιών παραγωγής.

Το νέο στοιχείο είναι ότι στο μέλλον το γκρουπ θα προμηθεύεται ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από τοπικούς προμηθευτές που βρίσκονται κοντά στα εργοστάσια παραγωγής.

Οι ενεργειακοί στόχοι που έχει θέσει η BMW είναι μακροπρόθεσμοι. Μεταξύ 2006 και 2019 οι εκπμπές από την παραγωγή έχουν μειωθεί περισσότερο από 70%, ενώ όπως σημειώνουν υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, επιθυμία τους είναι να μειωθούν άλλο ένα 80% από το υπόλοι έως το 2030, να φτάσουν δηλαδή σε επίπεδα κάτω από 10% σε σχέση με το 2006.