Στην Ισπανία ο πρώτος σταθμός φόρτισης οχημάτων με μπαταρίες

Η Irizare e-mobility και η Ibil, πρωτοπόρες εταιρείες στην ανάπτυξη ηλεκτρικής κινητικότητας, υπέγραψαν μια συμφωνία συνεργασίας για να δώσουν μια δεύτερη ζωή στις ηλεκτρικές μπαταρίες λεωφορείων. Έτσι, οι μπαταρίες που παράγει και εγκαθιστά η Irizar στα λεωφορεία της και τα ηλεκτρονικά ισχύος τους θα επαναχρησιμοποιηθούν ως στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φόρτισης που η Ibil αναπτύσσει για πρατήρια καυσίμων Repsol και άλλα.

Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας ήταν η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του πρώτου σταθμού φόρτισης 50 kW για ηλεκτρικά οχήματα με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας που βασίζεται σε μπαταρίες δεύτερης διάρκειας ζωής από την Irizar e-mobility. Στο έργο συνεργάστηκαν επίσης οι εταιρείες Ingeteam, Cidetec και Gureak. Μάλιστα, η  Gureak απασχολεί άτομα με αναπηρίες που έκαναν ολόκληρη τη βιομηχανική συναρμολόγηση της μονάδας αποθήκευσης.

Το έργο είχε επίσης την υποστήριξη της κυβέρνησης των Βάσκων και της επαρχιακής κυβέρνησης της Γκιπούθκοα μέσω των προγραμμάτων R& D της Hazitek και της SmartMobility Industry αντίστοιχα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του έργου είναι τα εξής:

  • Καθιστά δυνατή την εγκατάσταση σημείων γρήγορης φόρτισης (50 kW) σε μέρη όπου διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτό λόγω έλλειψης επαρκούς ηλεκτρικής ισχύος ή όπου, ακόμη και αν είναι βιώσιμο, οι τεχνικές δυσκολίες σύνδεσης στο δίκτυο θα απαιτούσαν υπερβολική αύξηση των επενδύσεων.
  • Η ισχύς του δικτύου που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών μειώνεται κατά 70%. Ένα σημείο γρήγορης φόρτισης 50 kW μπορεί έτσι να τεθεί σε λειτουργία χρησιμοποιώντας μόνο σύνδεση δικτύου 15 kW.
  • Μπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν οπουδήποτε λόγω του μικρού αποτυπώματος της μονάδας αποθήκευσης, η οποία είναι μικρότερη από ένα τετραγωνικό μέτρο.
  • Το λειτουργικό κόστος της υποδομής μπορεί να μειωθεί σημαντικά, έως και 50% κυρίως λόγω της ανάγκης χαμηλότερης ισχύος υπηρεσίας.
  • Παρέχει μια δεύτερη ζωή σε ηλεκτρικές μπαταρίες λεωφορείων και προωθεί τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία.

Η εγκατάσταση αυτού του σταθμού φόρτισης είναι ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός στη δέσμευση της Irizar e-mobility για την κυκλική οικονομία. Με βαθιά αφοσίωση στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, στόχος τους είναι να στραφούν σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στην καλύτερη χρήση των πόρων και στη μείωση της χρήσης πρώτων υλών.