Ανοίγει ο δρόμος για τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη

Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας της Eunice Energy Group (EEG) στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη, συνολικού ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ, καθώς εγκρίθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οι άδειες παραγωγής για τα δύο έργα.

Ο προγραμματισμός του Ομίλου για τους δύο σταθμούς προβλέπει την έναρξη κατασκευή τους εντός του 2021 και έναρξη λειτουργίας από το 2022, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες εγκρίσεις όρων περιβαλλοντικών αδειών, όρων σύνδεσης και κατασκευαστικών αδειών. Πρόκειται για μονάδες δυναμικότητας 250 MW η κάθε μία οι οποίες, όπως επισημαίνει ο όμιλος συμβάλλουν στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, αυξάνοντας τη δυνατότητα για συμμετοχή στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και ταυτόχρονα υπηρετούν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που προβλέπουν αύξηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και οικονομική ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας και αυτάρκειας της χώρας.

Η Eunice υπογραμμίζει πως τα έργα συνδέονται με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών και εξασφαλίζουν τη βέλτιστη χρήση των υφισταμένων δικτύων Υψηλής Τάσης των περιοχών. Οι μονάδες αποθήκευσης θα αξιοποιούν την τεχνολογία των ιόντων λιθίου, ενώ οι μπαταρίες και άλλα υποσυστήματα θα παράγονται στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι το έργο της Πτολεμαΐδας συμπεριλήφθηκε το Νοέμβριο του 2020 στη νέα έκδοση του Δεκαετούς Πλάνου Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Δικτύων ενώ από το Δεκέμβριο αποτελεί υποψήφιο έργο για συμπερίληψη στην λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021.