ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 52,5% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Απρίλιο

Αύξηση 52,5% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, έναντι μείωσης 35,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 0,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2020 – Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2019 – Απριλίου 2020, παρουσίασε μείωση 5,2%, έναντι της ίδιας μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

elstat-ayxisi-52-5-ston-tziro-tis-viomichanias-ton-aprilio0

Σε ετήσια βάση 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 52,5% τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 52,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ποτοποιίας.
• Αύξηση κατά 35,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και  φυσικού αερίου – υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 59,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
• Αύξηση κατά 48,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

Η εγχώρια αγορά 

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 48,3% τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 48,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.
• Αύξηση κατά 18,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Η εξωτερική αγορά

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 59,5% τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 59,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
• Αύξηση κατά 44,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 70,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.
• Αύξηση κατά 44,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

Σε μηνιαία βάση  

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,6% τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 8,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
• Αύξηση κατά 0,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 3,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
• Μείωση κατά 3,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.