Ομολογιακό δάνειο 500 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ

Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ. Πρόκειται για ομολογίες χωρίς εξασφαλίσεις, οι οποίες συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2026, τα έσοδα από τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι η σκοπεύει να εισάγει τις ομολογίες στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά ή σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό έως την Πέμπτη, ενώ το roadshow της προσφοράς θα αρχίσει σήμερα.

Η έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές θεωρείται ορόσημο για την πορεία της εταιρείας μετά την κρίση. Είναι ενδεικτικό ότι πριν από δύο χρόνια, τον Απρίλιο του 2019, ο ορκωτός ελεγκτής της ΔΕΗ, η Ernst & Young, προειδοποίησε επισήμως για κίνδυνο βιωσιμότητας της εταιρείας η οποία σήμερα απευθύνεται στους επενδυτές για δανειακά κεφάλαια. Η προηγούμενη έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές έγινε το 2014, από την οποία αντλήθηκαν 700 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών αντλήθηκαν με επιτόκιο 5,5%.