Στήριξη 330 εκατ. σε βάθος 20ετίας της ΕΤΕπ στη ΔΕΗ για αναβάθμιση του δικτύου διανομής

Νέα σύμβαση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και την αύξηση της διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΗ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ, που υπέγραψαν στην Αθήνα ο πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner Hoyer και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης εντάσσεται στο πλαίσιο εικοσαετούς δανείου ύψους 330 εκατ. ευρώ.

Η νέα χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την κατασκευή 6.600 χιλιομέτρων νέων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και θα αναβαθμίσει 7.600 χιλιόμετρα υπάρχοντος δικτύου διανομής τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά, καθώς και την εγκατάσταση προηγμένων έξυπνων μετρητών για την καλύτερη διαχείριση της παροχής ενέργειας, ενώ θα επιτρέψει τη σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ.

«Η συμφωνία αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου της ΔΕΗ. Ήδη, η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δρομολογήσει την επόμενη ημέρα για την επιχείρηση, βάζοντας τις βάσεις για τη βιωσιμότητά της και τη μελλοντική δυναμική της ανάπτυξη. Με τη χρηματοδότηση που φέρνει η νέα σύμβαση με την ΕΤΕπ γίνεται ένα καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας. Θέλουμε να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση της ΔΕΗ για να αποτελέσει βασικό πρωταγωνιστή στην ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα έτη» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

«Η στρατηγική μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση συντελεί στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, αποφέρει οφέλη για τους καταναλωτές και συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος. Το νέο δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 330 εκατ. ευρώ επιτρέπει στον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ να συμβάλουν στην έξυπνη και πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, μέσω της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με την εισαγωγή (ή ανάπτυξη) έξυπνων μετρητών» δήλωσε, από την πλευρά του, ο κ. Στάσσης.

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί βασικό εταίρο για τις ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα και η νέα χρηματοδότηση με την ΕΤΕπ που υπογράφηκε αποδεικνύει το κοινό μας όραμα για την αναβάθμιση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την οικοδόμηση ενός εξυπνότερου εθνικού δικτύου και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της αξιοποίησης του δυναμικού (αντί αύξησης της χρήσης) των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυτό θα επιτρέψει στον Όμιλο ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ να βελτιώσουν περαιτέρω τις υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος.

«Η αύξηση των επενδύσεων στην ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου, την αξιοποίηση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού της Ελλάδας και τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι προσηλωμένη στο να ενισχύσει την υποστήριξη ενεργειακών επενδύσεων υψηλού αντικτύπου στην Ελλάδα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την τελευταία χρηματοδότησή μας που συμφωνήσαμε με τη ΔΕΗ, η οποία θα ενισχύσει την χωρητικότητα του ελληνικού δικτύου διανομής ενέργειας που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, θα επεκτείνει τη χρήση έξυπνων μετρητών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματικότερη παραγωγή ενέργειας και θα επιτρέψει την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Έτσι, αξιοποιούμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τη ΔΕΗ, και την ισχυρή χρηματοδότηση που παρέχουμε για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, διασύνδεση με νησιά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας ανά την Ελλάδα» τόνισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer.

«Η χρηματοδότηση ύψους 330 εκατ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ που επιβεβαιώθηκε σήμερα αντικατοπτρίζει τη συνεργασία μας με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση 14.200 χιλιομέτρων του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούμε τη μακροχρόνια συνεργασία της ΕΤΕπ με τη ΔΕΗ, καθώς επίσης και την ισχυρή χρηματοδότησή μας για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, διασύνδεση με νησιά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα» είπε ο Christian Kettel Thomsen, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος για την Ελλάδα.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει διαθέσει περισσότερα από 4,3 δισ. ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και ιδιωτικούς ενεργειακούς εταίρους στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης των συνδέσεων με τα ελληνικά νησιά, της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της επιτάχυνσης των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.