Γ. Ζαββός: Προτεραιότητα η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Παιδείας

Τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Παιδείας, με δράσεις που θα προσαρμόζονται στις σύγχρονες εξελίξεις και θα αξιολογούνται τακτικά για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους, προανήγγειλε χθες ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα κ. Γιώργος Ζαββός, μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Η χρηματοοικονομική παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό, μπορεί να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και να αμβλύνει τις ανισότητες και θα πρέπει να προσφερθεί έγκαιρα στη βέλτιστη βαθμίδα, είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών.

Ο ίδιος έκανε λόγο για την ανάπτυξη μίας στέρεης, ολιστικής και αποτελεσματικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού στη χώρα μας, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Όπως είπε ο κ. Ζαββός, η διεθνής κινητοποίηση στον τομέα του Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού και το παράδειγμα άλλων χωρών, ευρωπαϊκών και μη, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προτύπων και επιλογών στην Ελληνική Κυβέρνηση προς την ενεργό δραστηριοποίησή της για την χάραξη εθνικής στρατηγικής χρηματοοικονομικής παιδείας.

Καταρχάς, υπάρχει το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της DG REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού στην Ελλάδα, το οποίο άρχισε φέτος με την συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΟΣΑ.
Αυτό θα συμπληρωθεί με την πρόσφατη έναρξη επίσημης συνεργασίας της DG FISMA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον ΟΟΣΑ για τα σχετικά θέματα.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση έχει πετύχει τη χρηματοδότηση της εφαρμογής της Στρατηγικής του Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού της χώρας μας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Παράλληλα, σχεδιάζει τον κατάλληλο και αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πολιτείας (Υπουργείων, Εποπτικών Αρχών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίων), όπως και την συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς, την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και την κοινωνία των πολιτών για την ανάπτυξη της Χρηματοοικονομικής Παιδείας.

Ο κ. Ζαββός είπε ότι η ορθή κατηγοριοποίηση των πολιτικών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων περί των χρηματοοικονομικών, πρέπει να γίνει ανάλογα με:

  • τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (ηλικιακά, κοινωνικά, εργασιακά κ.ά.),
  • τις μαθησιακές ανάγκες τους (αποταμίευση, ασφάλιση, επένδυση, οικονομικός προγραμματισμός κ.ά.) και
  • τα εκπαιδευτικά μέσα (μαθήματα, συνέδρια, βιβλία, υπολογιστικές προσομοιώσεις κ.ά.).

Όπως είπε ο κ. Ζαββός, η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά την τελευταία δεκαετία ανέδειξε με τον εντονότερο τρόπο τις ελλείψεις της χρηματοοικονομικής παιδείας της χώρας μας: από την κρατική, εταιρική και ατομική υπερχρέωση μέχρι την μη ορθολογική χρήση, διαφοροποίηση και αποτίμηση κινδύνου των ποικίλων εργαλείων της κεφαλαιαγοράς.
Παράλληλα, το πολύπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και η 4η βιομηχανική επανάσταση με την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας, αναδεικνύουν τη χρηματοοικονομική παιδεία βάση για την ευημερία και τη χρηματοοικονομική υγεία των πολιτών.

Η χρηματοοικονομική παιδεία είναι αναγκαία, όπως είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών:

  • Σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο για τον εποικοδομητικό προγραμματισμό και την επίτευξη των ποικίλων στόχων σε όλα τα στάδια της ζωής των ανθρώπων.
  • Σε εταιρικό επίπεδο, για την επαρκή χρηματοδότηση είτε δοκιμασμένων είτε καινοτόμων ιδεών και επενδύσεων. Επιπλέον, είναι χρήσιμη για την αποφυγή της υπερχρέωσης και της ισορροπίας και τη βιώσιμη κεφαλαιακή διάρθρωση και χρηματοδότηση των εταιρειών, όχι μόνο μέσω των τραπεζών αλλά και μέσω της κεφαλαιαγοράς.
  • Σε κρατικό επίπεδο, η ορθή κατανόηση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών αποδεικνύεται κρίσιμη για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και της υπο-κεφαλαιοποίησης της οικονομίας, η οποία είναι θετικώς συσχετισμένη με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε ενδεικτικά στην εξοικείωση που πρέπει να αποκτήσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν την ευθύνη του χρηματοοικονομικού τομέα με όλες της διαστάσεις – κανονιστικές, λογιστικές, εποπτικές- του ESG.
«Η υπόθεση της πράσινης χρηματοδότησης θα αποτελεί σύντομα τον κυριότερο παράγοντα αξιολόγησης τόσο των εταιριών όσο και των τραπεζών. Θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα του κόστους άντλησης των κεφαλαίων.

Συνεπώς, η έγκαιρη χρηματοοικονομική παιδεία θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο», σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών.

Στις βασικές ομάδες που χρήζουν κατά προτεραιότητα χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης, ο κ. Ζαββός ενέταξε ενδεικτικά τους δημοσιογράφους, τους δικαστικούς, τους ακαδημαϊκούς και τους καθηγητές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής παιδείας, θα ήταν κρίμα αν, τουλάχιστον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, δεν εντάσσουν στο πρόγραμμα μελέτης τους το πρόγραμμα «Ηρακλής» που η Κυβέρνηση σχεδίασε και εφαρμόζει με επιτυχία.

«Κάτι που δείχνει πώς μία χώρα μπορεί, προσφεύγοντας σ’ ένα κλασικό εργαλείο των διεθνών κεφαλαιαγορών δηλ. την τιτλοποίηση, να λύσει αποτελεσματικά ένα πρόβλημα των τραπεζικών αγορών, που είναι τα κόκκινα δάνεια και έτσι να αποκτήσει πρόσβαση σε μια νέα πραγματικότητα που διευρύνει την περίμετρο του κλασικού χρηματοοικονομικού τομέα», είπε ο κ. Ζαββός.