Βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον τα επόμενα χρόνια η αυτοκινητοβιομηχανία

Βιώσιμος, «πράσινος» και φιλικός προς το περιβάλλον αναμένεται να είναι τα επόμενα χρόνια ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και γενικότερα ο τομέας της μεταφοράς. Οι εταιρείες σχεδιάζουν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα πόρους για τις μελλοντικές γενιές.

Στα επόμενα στάδιο σημαντικό είναι να αλλάξουν οι βιομηχανίες δείχνοντας ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον πρόσωπο, ενώ θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Ό,τι μολύνει τη φύση θα πρέπει να περιθωριοποιείται. Με δεδομένο ότι ο τομέας της μεταφοράς τα επόμενα χρόνια θα γνωρίσει μεγάλη αύξηση, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να προσπαθήσουν ώστε το αποτύπωμα των ρύπων να μειωθεί στο μηδέν.

Οι βιώσιμες μεταφορές δημιουργούν προκλήσεις όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για τις ανάγκες των καταναλωτών. Κάθε χρόνο η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μεταφορές αυξάνονται σταδιακά. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως επιλέγουν να οδηγήσουν τα αυτοκίνητά τους, να πάνε με άνεση στη δουλειά τους, να κάνουν ταξίδια και διαδικτυακές αγορές. Οι τελευταίες, μάλιστα, γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, αυξάνοντας σημαντικά τις μεταφορές. Αυτό δημιουργεί ζήτηση για περισσότερους ενεργειακούς πόρους, καθαρή ενέργεια και πιο πράσινα υλικά.

Παρά τις προσπάθειες πολλών μεγάλων εταιρειών, δεν υπάρχει ακόμη σαφής τάση για μείωση των εκπομπών. Οι δραστηριότητες της αειφόρου ανάπτυξης δεν συμβαδίζουν πάντα με τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. Η τεχνολογία σίγουρα βοηθάει, αλλά είναι ακόμη ακριβή και ανεβάζει το κόστος των αυτοκινήτων. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στον τομέα της αυτοκίνησης.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν αποτελεί το τέλος της «ιστορίας». Αντίθετα, αποτελεί την αρχή μιας τεχνολογίας που θα βελτιώνεται συνεχώς και θα έχει ως σκοπό τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. Υπάρχουν πολλές ακόμη δράσεις για να κάνουμε τις μεταφορές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Μία από αυτές είναι η προώθηση των βιώσιμων αστικών μαζικών μεταφορών. Στα αστικά κέντρα μπορούν να εφαρμοστούν έξυπνες καινοτομίες για τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων επιτρέποντας αποτελεσματικές διαδρομές με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Προς το παρόν, οι τεχνολογίες στο πνεύμα της έξυπνης πόλης αναπτύσσονται μόνο σε λίγες «γωνιές» του πλανήτη. Το παράδειγμα θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, ώστε όλες μαζί να δώσουν μια σημαντική λύση στο πρόβλημα.

Όσον αφορά το μέλλον, οι βιώσιμες μεταφορές δεν περιλαμβάνουν μόνο μέτρα για τη μείωση των εκπομπών στο επίπεδο των καταναλωτών. Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν κατάλληλες λύσεις και στην παραγωγή ενέργειας (ηλιακή, αιολική), εκεί όπου τα πράγματα ακόμη δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων σε κάθε στάδιο ενός προϊόντος παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Εκτός από την ενέργεια, οι πράσινες πρώτες ύλες έχουν μερίδιο ευθύνης στο συνολικό αποτύπωμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων στη φάση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Επίσης, σημαντικό είναι τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά να είναι κατασκευασμένα από φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες, που να μπορούν να ανακυκλωθούν. Η επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να γίνει αυτοσκοπός και η αειφορία θα πρέπει να ξεκινά κάθε φορά από τη γραμμή παραγωγής.