Ποιοι στόχοι συνδέονται με το ομόλογο που εξέδωσε η ΔΕΗ

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από την ανταπόκριση των επενδυτών την πρώτη ημέρα ανοίγματος του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο της ΔΕΗ, ενώ μεγάλη ήταν και η συμμετοχή τους στα conference calls που διοργάνωσε η Επιχείρηση στο πλαίσιο της έκδοσης. Η εν λόγω έκδοση συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους βιωσιμότητας, τους οποίους η ΔΕΗ θα πρέπει να υλοποιήσει, εάν δεν θέλει να της επιβληθεί ποινή και να αυξηθεί το επιτόκιο του ομολόγου.

Ειδικότερα -σύμφωνα με τα ενημερωτικά έγγραφα- το πλαίσιο της έκδοσης περιλαμβάνει:

  • Την επιλογή συγκεκριμένων δεικτών επίδοσης (KPIs) που θα πρέπει να επιτύχει η ΔΕΗ
  • Την αξιολόγηση της Επιχείρησης με βάση στόχους επιδόσεων βιωσιμότητας
  • Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ομολόγου
  • Τη δέσμευση για δημοσιότητα γύρω από τους στόχους που καλείται να επιτύχει η ΔΕΗ
  • Την ανεξάρτητη πιστοποίηση για την επαλήθευση των στόχων βιωσιμότητας της επιχείρησης

Στο πλαίσιο της έκδοσης του διεθνούς ομολόγου η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40%, και συγκεκριμένα από τα 23,1 εκατ. τόνους το 2019 στα 13,9 εκατ. τόνους το 2022.

Η επίτευξη του στόχου προβλέπεται να υλοποιηθεί με την απόσυρση λιγνιτικών εργοστασίων έως το 2023, στο πλαίσιο του εξαιρετικά φιλόδοξου προγραμματισμού της ΔΕΗ, που ξεπερνά τους αντίστοιχους στόχους που έχουν τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, για απόσυρση όλων των λιγνιτικών μέχρι το 2028. Το χρονοδιάγραμμα της ΔΕΗ για τις αποσύρσεις των λιγνιτικών μονάδων έχει ως εξής:

  • Το 2020 αποσύρθηκαν οι μονάδες Αμύνταιο 1, 2
  • Το 2021 αποσύρονται οι μονάδες Καρδιά 3, 4 και Μεγαλόπολη 3
  • Το 2022 θα αποσυρθούν οι μονάδες Άγιος Δημήτριος 1, 2, 3, 4
  • Το 2023 θα αποσυρθιούν οι μονάδες Μεγαλόπολη 4, Μελίτη 1 και Άγιος Δημήτριος 5.

Παράλληλα η ΔΕΗ δεσμεύεται να δώσει ισχυρή έμφαση στις ΑΠΕ φτάνοντας σε εγκατεστημένη ισχύ 1,3GW μονάδων και pipeline 6GW έργων μέχρι το 2023.

Αυτή τη στιγμή η Επιχείρηση διαθέτει 170MW έργων σε λειτουργία, 100MW υπό κατασκευή, 250MW έτοιμα για κατασκευή (200MW στην Πτολεμαΐδα και 50MW στη Μεγαλόπολη με εξασφαλισμένα PPAs), ακόμη 170MW προετοιμάζονται για συμμετοχή στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ, ενώ ακόμη 100MW αιολικών είναι ώριμα.

Τέλος project 800MW που αφορούν σε έργα στα λιγνιτικά πεδία επίσης βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, οδηγώντας το pipeline των έργων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο 1,5GW.

Ως προς τα χαρακτηριστικά του ομολόγου, σε περίπτωση που η ΔΕΗ δεν πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί, το επιτόκιό του θα αυξηθεί κατά 50 μονάδες βάσης. Η πρώτη αξιολόγηση της πορείας των στόχων των KPIs και των στόχων βιωσιμότητας θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Επίσης προβλέπειται η δημοσιοποίηση από τη ΔΕΗ πληροφοριών για το ύψος των εκπομπών της, ενώ θα πρέπει να γνωστοποιεί την έκθεση επαλήθευσης για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας που έχει θέσει. Η επαλήθευση προβλέπεται να γίνεται από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Τέλος, τα 500 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν από το ομόλογο θα αξιοποιηθούν ως εξής: 100 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου από ελληνικές τράπεζες, 200 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση άλλου κοινοπρακτικού δανείου ελληνικών τραπεζών, 183 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς (επενδυτικό πρόγραμμα) ενώ 17 εκατ. ευρώ αφορούν σε άλλα έξοδα και το κόστος της έκδοσης.