Συμμετοχή των πολιτών της Πετρούπολης στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τους συλλόγους και τους φορείς της πόλης έχει καλέσει ο Δήμος Πετρούπολης προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά με ιδέες, προτάσεις και παρατηρήσεις στον σχεδιασμό των μέτρων κινητικότητας. Ήδη έχει εγκριθεί το «Στάδιο Ι» του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και προχωρά η εκπόνηση του «Σταδίου ΙΙ», απ’ όπου θα προκύψει η τελική έκδοση ΣΒΑΚ και το τελικό Σχέδιο Δράσης.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο αστικό περιβάλλον, μέσω της προώθησης βιώσιμων μορφών μετακίνησης, όπως το βάδισμα, το ποδήλατο και η αστική συγκοινωνία. Θεμέλιο σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μετακίνησης για όλους τους πολίτες, η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και η διαμόρφωση ενός περιβαλλοντικά φιλικού αστικού περιβάλλοντος.

Η ενημέρωση των πολιτών και η εμπλοκή τους στη διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, επισφραγίζει τη διαφάνεια και την κοινωνική συναίνεση μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και διαλόγου, που έχει ως κύριο ρόλο την εκπλήρωση της επιθυμίας του κοινωνικού συνόλου, τον εμπλουτισμό της γνώσης και τη μεγιστοποίηση του οφέλους.